Guia docente 2020_21
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 Materias
  Prácticas textuais: Novos formatos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Estudo previo Resumos de lecturas: As/vos estudantes deberán escoller 2 lecturas das asignadas para facer dous comentarios/resumos de lectura. Cada resumo, de non menos de 2500 palabras (5 páxinas), son unha interpretación orixinal analítica baseada nun dos argumentos ou temas da lectura (NON son un resumo do texto) e deberán ser entregados nas datas que se coordinarán ao comezo do curso. 10 CE6
CE9
CE17
CT6
CT8
CT9
CT10
CT11
Debate Participación activa e informada: O curso terá un formato de seminario e avaliarase a asistencia e participación activa nas clases, nas actividades do curso, e a participación na plataforma dixital (FAITIC ou BLOGUE) creada especificamente para os contidos do mesmo. 10 CB1
CG3
CG4
CG8
CE18
CT3
CT8
CT12
Traballo tutelado Diferentes actividades prácticas nas que se apliquen os contidos e conceptos da materia. 40 CB2
CE6
CE10
CE17
CE18
CT6
CT8
CT9
CT10
Resolución de problemas e/ou exercicios Un traballo final consiste en escoller un concepto crave ou tema específico de entre as diferentes prácticas, teorías e pensadores que estudaremos neste curso e definilo, explicar a súa pertinencia analítica e representalo nun formato orixinal, xa sexa dixital ou analóxico. A súa entrega está contemplada para as últimas semanas de clases xunto a unha presentación oral persoal para o resto do alumnado. 40 CB5
CG3
CG8
CE6
CE10
CE18
CT8
CT9
CT10
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
<p><strong>REQUISITOS</strong><strong>:</strong></p><p>

Os
requisitos máis importantes para este curso son: (1) Unha lectura coidadosa e
crítica dos
textos; (2) A participación activa e informada en discusións de clase; 3) Puntualidade e conciencia en todas
as actividades e tarefas do curso.&nbsp;</p><div><p><strong>* </strong><strong>Recoméndase aos/as estudantes que
revisen e coñezan tanto o Código de Etica&nbsp;</strong><strong>como os
regulamentos ao redor do Plaxio Académico</strong><strong>.</strong></p><p><strong>*Para os/as estudantes semipresenciais</strong>, é
un requisito indispensable do curso darse de alta na plataforma
dixital (FAITIC ou BLOGUE) creada especificamente para os contidos do mesmo,
ata a segunda semana de iniciado o
curso.&nbsp; A través da plataforma actualizaranse
os contidos do mesmo e proveranse os recursos.&nbsp; Tomarase en conta <strong>os
controis/reportes de acceso</strong> á plataforma dixital dos/as
estudantes cada semana, para a avaliación final.&nbsp; O resto de requisitos e datas de entrega
serán os mesmo que para o resto do alumnado, incluíndo a presentación
final.</p></div>
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000