Guia docente 2021_22
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 Materias
  Prácticas textuais: Escritura dramática
   Plan de Continxencias
 
Descrición
DESENVOLVEMENTO DA MATERIA EN CASO DE CIRCUNSTANCIA DE EMERXENCIA SANITARIA

1.- Desenvolvemento da materia
Os contidos desta materia teñen unha dimensión eminentemente aplicada, pois se trata de adquirir coñecemento sobre as características e singularidade dos textos dramáticos para pór posteriormente ese coñecemento ao servizo da produción de breves textos propios por parte do alumnado. En caso de circunstancia de emerxencia sanitaria *sobrevida, a adaptación a un sistema de docencia non presencial contemplaría, por unha banda, a substitución da metodoloxía “Lección maxistral” pola achega dos materiais necesarios para o estudo dous diversos temas a través do campus remoto. Doutra banda, a creación de textos por parte do alumnado non sufriría cambios e sería desenvolvida tamén a través do campus remoto.

2.- Avaliación
levará a cabo de forma *telemática a través de campus remoto. Substitúese a representación do texto dramático pola presentación da versión escrita do mesmo.
En ningún caso modifícanse os requisitos para superar as *probas. Como se di na Guía docente: “Nas probas escritas será imprescindible a corrección *ortográfica, o uso pertinente dos signos de puntuación, a orde e claridade expositiva e a limpeza dos exercicios. Doutra banda, naquel tipo de probas no que se faga uso de fontes bibliográficas secundarias, estas terán que aparecer adecuadamente *referenciadas; *plagiar unha fonte, é dicir, *transcribirla literalmente facéndoa pasar por discurso propio, invalidará inmediatamente o traballo”

Para o alumnado *semipresencial, en caso de producirse esta emerxencia, o modo de desenvolvemento da materia e a súa avaliación coincidirían cos do alumnado presencial (nos termos arriba expostos).

Doutra banda, de imporse unha modalidade docente mixta, na que unha parte do *estudiantado permanecerá en clase, seguindo a outra parte as clases dun modo *síncrono (preferentemente) ou *asíncrono dependendo das ferramentas que mellor se adapten a cada unha, as metodoloxías, a atención personalizada e a avaliación serían as mesmas que na modalidade presencial, adaptándose os grupos e quendas para cumprir coa normativa sanitaria.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000