Educational guide 2020_21
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 Materias
  Xéneros
   Atención personalizada
Metodoloxías Descrición
Lección maxistral ATENCIÓN Ao ALUMNADO A totalidade de traballos, actividades e materiais docentes (textuais e audiovisuais) desta materia están dispoñibles en internet, na páxina oficial da Universidade de Vigo, no seguinte enlace: https://mooc.campusdomar.é/courses/course-v1:UVigo+H11002+2017/about MOI IMPORTANTE: todo o alumnado debe rexistrarse en leste enlace, tanto si agarraches presencialmente ás clases (avaliación continua: seguimento presencial do curso) coma se opta pola avaliación final (seguimento non presencial do curso na aula). Ese enlace remite a todos os contidos docentes do curso (a todos), no formato dun MOOC (Massive Open Online Course / Curso Masivo e Aberto en Internet). O curso está preparado para que calquera persoa que, polas razóns que sexan, non poida asistir presencialmente ás clases, conte con todo tipo de prestacións docentes para seguir a materia igual que si asistise presencialmente a todas as clases. CERTIFICADO: Ademais, ao finalizar o curso, o alumnado poderá solicitar un certificado que lle acreditará realizar este MOOC (sempre que superen o exame). GRAVACIÓNS DOCENTES: Todas as clases do profesor grávanse (excepto cando intervén o alumnado: o alumnado non salgue en ningún vídeo, por razóns de protección de datos, e porque o profesor non o autoriza). Sublíñase neste sentido algo moi importante, que é conveniente ter sempre presente: quen asistan ás clases deste profesor deben saber que asisten a clases que serán gravadas, polo que se roga moito silencio, puntualidade absoluta, desconexión total de teléfonos móbiles, e moita atención. Por todas estas razóns, a asistencia ás clases, presencialmente, non é imprescindible, nin sequera necesaria, e en absoluto obrigatoria, porque todos os contidos e explicacións grávanse, e sóbense a internet en menos de 12/24 horas. COMUNICACIÓN CO PROFESOR. O profesor está a disposición do alumnado durante o horario e o calendario académicos, ben nas clases, ben en tutorías presenciais, ben desde o correo electrónico. Para facilitar a atención personalizada en tutorías, rógase solicítese cita previa (vía correo electrónico), a fin de evitar esperas ou confluencias innecesarias. Para a atención a través do correo electrónico, poden escribir directamente a esta dirección cando o necesiten: maestro@uvigo.es PREGUNTAS AO PROFESOR: O profesor responderá a todo tipo de preguntas relacionadas coa materia e o curso. As preguntas ao profesor poden facerse de forma oral ou escrita. Faranse de forma oral durante o transcurso das explicacións ou ao final das sesións gravadas. Faranse de forma escrita ao comezo das clases: o alumnado poderá entregar ao profesor un escrito, co seu nome e apelidos, e a formulación da pregunta ou preguntas que estime oportunas. O profesor conservará as preguntas escritas como proba documental e oficial do interese e a participación do alumnado nas clases (ou do seu desinterese e falta de participación). As persoas que non asistan presencialmente ás clases só poderán facer as súas preguntas por escrito, a través do correo electrónico. TIPOS DE RESPOSTA DO PROFESOR: 1. Respostas orais en formato VÍDEO, que poderán verse e ouvirse en leste enlace: https://www.youtube.com/playlist?list=PLUTo9-5-PxijHiod-IImBYMfjEAcB6PRK 2. Respostas escritas en formato TEXTO, que poderán lerse en leste enlace: http://jesus-g-maestro.blogspot.com.es/p/cuestións-e-preguntas.html Estes enlaces poderán estar sometidos a cambios, si houbese incidencias informáticas, alleas á vontade e control do profesor, que obrigasen a iso. En tal caso, informarase puntualmente diso ao alumnado. PROTOCOLO DE PREGUNTAS E RESPOSTAS, E DE COMUNICACIÓN CO PROFESOR: O profesor non responderá a escritos ou declaracións que se lle remitan a título persoal, nin sobre cuestións persoais. Tampouco responderá a mensaxes, escritos ou declaracións que non estean relacionados cientificamente cos contidos e materias do curso.
Presentación ATENCIÓN Ao ALUMNADO A totalidade de traballos, actividades e materiais docentes (textuais e audiovisuais) desta materia están dispoñibles en internet, na páxina oficial da Universidade de Vigo, no seguinte enlace: https://mooc.campusdomar.é/courses/course-v1:UVigo+H11002+2017/about MOI IMPORTANTE: todo o alumnado debe rexistrarse en leste enlace, tanto si agarraches presencialmente ás clases (avaliación continua: seguimento presencial do curso) coma se opta pola avaliación final (seguimento non presencial do curso na aula). Ese enlace remite a todos os contidos docentes do curso (a todos), no formato dun MOOC (Massive Open Online Course / Curso Masivo e Aberto en Internet). O curso está preparado para que calquera persoa que, polas razóns que sexan, non poida asistir presencialmente ás clases, conte con todo tipo de prestacións docentes para seguir a materia igual que si asistise presencialmente a todas as clases. CERTIFICADO: Ademais, ao finalizar o curso, o alumnado poderá solicitar un certificado que lle acreditará realizar este MOOC (sempre que superen o exame). GRAVACIÓNS DOCENTES: Todas as clases do profesor grávanse (excepto cando intervén o alumnado: o alumnado non salgue en ningún vídeo, por razóns de protección de datos, e porque o profesor non o autoriza). Sublíñase neste sentido algo moi importante, que é conveniente ter sempre presente: quen asistan ás clases deste profesor deben saber que asisten a clases que serán gravadas, polo que se roga moito silencio, puntualidade absoluta, desconexión total de teléfonos móbiles, e moita atención. Por todas estas razóns, a asistencia ás clases, presencialmente, non é imprescindible, nin sequera necesaria, e en absoluto obrigatoria, porque todos os contidos e explicacións grávanse, e sóbense a internet en menos de 12/24 horas. COMUNICACIÓN CO PROFESOR. O profesor está a disposición do alumnado durante o horario e o calendario académicos, ben nas clases, ben en tutorías presenciais, ben desde o correo electrónico. Para facilitar a atención personalizada en tutorías, rógase solicítese cita previa (vía correo electrónico), a fin de evitar esperas ou confluencias innecesarias. Para a atención a través do correo electrónico, poden escribir directamente a esta dirección cando o necesiten: maestro@uvigo.es PREGUNTAS AO PROFESOR: O profesor responderá a todo tipo de preguntas relacionadas coa materia e o curso. As preguntas ao profesor poden facerse de forma oral ou escrita. Faranse de forma oral durante o transcurso das explicacións ou ao final das sesións gravadas. Faranse de forma escrita ao comezo das clases: o alumnado poderá entregar ao profesor un escrito, co seu nome e apelidos, e a formulación da pregunta ou preguntas que estime oportunas. O profesor conservará as preguntas escritas como proba documental e oficial do interese e a participación do alumnado nas clases (ou do seu desinterese e falta de participación). As persoas que non asistan presencialmente ás clases só poderán facer as súas preguntas por escrito, a través do correo electrónico. TIPOS DE RESPOSTA DO PROFESOR: 1. Respostas orais en formato VÍDEO, que poderán verse e ouvirse en leste enlace: https://www.youtube.com/playlist?list=PLUTo9-5-PxijHiod-IImBYMfjEAcB6PRK 2. Respostas escritas en formato TEXTO, que poderán lerse en leste enlace: http://jesus-g-maestro.blogspot.com.es/p/cuestións-e-preguntas.html Estes enlaces poderán estar sometidos a cambios, si houbese incidencias informáticas, alleas á vontade e control do profesor, que obrigasen a iso. En tal caso, informarase puntualmente diso ao alumnado. PROTOCOLO DE PREGUNTAS E RESPOSTAS, E DE COMUNICACIÓN CO PROFESOR: O profesor non responderá a escritos ou declaracións que se lle remitan a título persoal, nin sobre cuestións persoais. Tampouco responderá a mensaxes, escritos ou declaracións que non estean relacionados cientificamente cos contidos e materias do curso.
Seminario ATENCIÓN Ao ALUMNADO A totalidade de traballos, actividades e materiais docentes (textuais e audiovisuais) desta materia están dispoñibles en internet, na páxina oficial da Universidade de Vigo, no seguinte enlace: https://mooc.campusdomar.é/courses/course-v1:UVigo+H11002+2017/about MOI IMPORTANTE: todo o alumnado debe rexistrarse en leste enlace, tanto si agarraches presencialmente ás clases (avaliación continua: seguimento presencial do curso) coma se opta pola avaliación final (seguimento non presencial do curso na aula). Ese enlace remite a todos os contidos docentes do curso (a todos), no formato dun MOOC (Massive Open Online Course / Curso Masivo e Aberto en Internet). O curso está preparado para que calquera persoa que, polas razóns que sexan, non poida asistir presencialmente ás clases, conte con todo tipo de prestacións docentes para seguir a materia igual que si asistise presencialmente a todas as clases. CERTIFICADO: Ademais, ao finalizar o curso, o alumnado poderá solicitar un certificado que lle acreditará realizar este MOOC (sempre que superen o exame). GRAVACIÓNS DOCENTES: Todas as clases do profesor grávanse (excepto cando intervén o alumnado: o alumnado non salgue en ningún vídeo, por razóns de protección de datos, e porque o profesor non o autoriza). Sublíñase neste sentido algo moi importante, que é conveniente ter sempre presente: quen asistan ás clases deste profesor deben saber que asisten a clases que serán gravadas, polo que se roga moito silencio, puntualidade absoluta, desconexión total de teléfonos móbiles, e moita atención. Por todas estas razóns, a asistencia ás clases, presencialmente, non é imprescindible, nin sequera necesaria, e en absoluto obrigatoria, porque todos os contidos e explicacións grávanse, e sóbense a internet en menos de 12/24 horas. COMUNICACIÓN CO PROFESOR. O profesor está a disposición do alumnado durante o horario e o calendario académicos, ben nas clases, ben en tutorías presenciais, ben desde o correo electrónico. Para facilitar a atención personalizada en tutorías, rógase solicítese cita previa (vía correo electrónico), a fin de evitar esperas ou confluencias innecesarias. Para a atención a través do correo electrónico, poden escribir directamente a esta dirección cando o necesiten: maestro@uvigo.es PREGUNTAS AO PROFESOR: O profesor responderá a todo tipo de preguntas relacionadas coa materia e o curso. As preguntas ao profesor poden facerse de forma oral ou escrita. Faranse de forma oral durante o transcurso das explicacións ou ao final das sesións gravadas. Faranse de forma escrita ao comezo das clases: o alumnado poderá entregar ao profesor un escrito, co seu nome e apelidos, e a formulación da pregunta ou preguntas que estime oportunas. O profesor conservará as preguntas escritas como proba documental e oficial do interese e a participación do alumnado nas clases (ou do seu desinterese e falta de participación). As persoas que non asistan presencialmente ás clases só poderán facer as súas preguntas por escrito, a través do correo electrónico. TIPOS DE RESPOSTA DO PROFESOR: 1. Respostas orais en formato VÍDEO, que poderán verse e ouvirse en leste enlace: https://www.youtube.com/playlist?list=PLUTo9-5-PxijHiod-IImBYMfjEAcB6PRK 2. Respostas escritas en formato TEXTO, que poderán lerse en leste enlace: http://jesus-g-maestro.blogspot.com.es/p/cuestións-e-preguntas.html Estes enlaces poderán estar sometidos a cambios, si houbese incidencias informáticas, alleas á vontade e control do profesor, que obrigasen a iso. En tal caso, informarase puntualmente diso ao alumnado. PROTOCOLO DE PREGUNTAS E RESPOSTAS, E DE COMUNICACIÓN CO PROFESOR: O profesor non responderá a escritos ou declaracións que se lle remitan a título persoal, nin sobre cuestións persoais. Tampouco responderá a mensaxes, escritos ou declaracións que non estean relacionados cientificamente cos contidos e materias do curso.
Prácticas con apoio das TIC ATENCIÓN Ao ALUMNADO A totalidade de traballos, actividades e materiais docentes (textuais e audiovisuais) desta materia están dispoñibles en internet, na páxina oficial da Universidade de Vigo, no seguinte enlace: https://mooc.campusdomar.é/courses/course-v1:UVigo+H11002+2017/about MOI IMPORTANTE: todo o alumnado debe rexistrarse en leste enlace, tanto si agarraches presencialmente ás clases (avaliación continua: seguimento presencial do curso) coma se opta pola avaliación final (seguimento non presencial do curso na aula). Ese enlace remite a todos os contidos docentes do curso (a todos), no formato dun MOOC (Massive Open Online Course / Curso Masivo e Aberto en Internet). O curso está preparado para que calquera persoa que, polas razóns que sexan, non poida asistir presencialmente ás clases, conte con todo tipo de prestacións docentes para seguir a materia igual que si asistise presencialmente a todas as clases. CERTIFICADO: Ademais, ao finalizar o curso, o alumnado poderá solicitar un certificado que lle acreditará realizar este MOOC (sempre que superen o exame). GRAVACIÓNS DOCENTES: Todas as clases do profesor grávanse (excepto cando intervén o alumnado: o alumnado non salgue en ningún vídeo, por razóns de protección de datos, e porque o profesor non o autoriza). Sublíñase neste sentido algo moi importante, que é conveniente ter sempre presente: quen asistan ás clases deste profesor deben saber que asisten a clases que serán gravadas, polo que se roga moito silencio, puntualidade absoluta, desconexión total de teléfonos móbiles, e moita atención. Por todas estas razóns, a asistencia ás clases, presencialmente, non é imprescindible, nin sequera necesaria, e en absoluto obrigatoria, porque todos os contidos e explicacións grávanse, e sóbense a internet en menos de 12/24 horas. COMUNICACIÓN CO PROFESOR. O profesor está a disposición do alumnado durante o horario e o calendario académicos, ben nas clases, ben en tutorías presenciais, ben desde o correo electrónico. Para facilitar a atención personalizada en tutorías, rógase solicítese cita previa (vía correo electrónico), a fin de evitar esperas ou confluencias innecesarias. Para a atención a través do correo electrónico, poden escribir directamente a esta dirección cando o necesiten: maestro@uvigo.es PREGUNTAS AO PROFESOR: O profesor responderá a todo tipo de preguntas relacionadas coa materia e o curso. As preguntas ao profesor poden facerse de forma oral ou escrita. Faranse de forma oral durante o transcurso das explicacións ou ao final das sesións gravadas. Faranse de forma escrita ao comezo das clases: o alumnado poderá entregar ao profesor un escrito, co seu nome e apelidos, e a formulación da pregunta ou preguntas que estime oportunas. O profesor conservará as preguntas escritas como proba documental e oficial do interese e a participación do alumnado nas clases (ou do seu desinterese e falta de participación). As persoas que non asistan presencialmente ás clases só poderán facer as súas preguntas por escrito, a través do correo electrónico. TIPOS DE RESPOSTA DO PROFESOR: 1. Respostas orais en formato VÍDEO, que poderán verse e ouvirse en leste enlace: https://www.youtube.com/playlist?list=PLUTo9-5-PxijHiod-IImBYMfjEAcB6PRK 2. Respostas escritas en formato TEXTO, que poderán lerse en leste enlace: http://jesus-g-maestro.blogspot.com.es/p/cuestións-e-preguntas.html Estes enlaces poderán estar sometidos a cambios, si houbese incidencias informáticas, alleas á vontade e control do profesor, que obrigasen a iso. En tal caso, informarase puntualmente diso ao alumnado. PROTOCOLO DE PREGUNTAS E RESPOSTAS, E DE COMUNICACIÓN CO PROFESOR: O profesor non responderá a escritos ou declaracións que se lle remitan a título persoal, nin sobre cuestións persoais. Tampouco responderá a mensaxes, escritos ou declaracións que non estean relacionados cientificamente cos contidos e materias do curso.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000