Guia docente 2021_22
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 Materias
  Literatura hispanoamericana I
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas De forma paralela ao desenvolvemento das clases maxistrais pedirase ao estudiantado diferentes propostas relacionadas co tema desenvolvido como comentarios de texto, recensións, control de lecturas. 20 CB1
CB5
CG1
CG7
CE3
CE6
CE9
CT7
CT8
CT9
Exame de preguntas de desenvolvemento Realización de tres exames ao longo do curso que consistirán nun comentario de texto das lecturas obrigatorias. As datas destas probas serán proporcionadas na sesión inicial e estarán visibles en Moovi. 80 CB1
CB2
CG1
CG2
CG7
CE3
CE6
CT2
CT6
CT7
CT8
CT9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Alumnado presencial

Serán valoradas, cunha porcentaxe do 20% da nota, as diferentes probas, que de forma paralela a cada un dos temas do temario, pediranse ao estudantado. A entrega destes exercicios realizarase a través da plataforma Moovi no prazo acordado. 

Quen non entregue as actividades nas datas sinaladas deberá presentarse á avaliación única. 

Serán valoradas, cunha porcentaxe do 80% da nota, os tres exames de comentario de texto que se programarán ao longo do curso.

Quen non se presente a estes exames deberá presentarse á avaliación única.

A nota resultante da avaliación continua será a suma de ata un 20% do total de resolución de problemas e ata un 80% do total das probas de desenvolvementos. 

As alumnas e alumnos que non alcancen o aprobado poderán presentarse á avaliación única, na data oficial correspondente.

A avaliación única consistirá na realización dun exame nas datas sinaladas pola Facultade nas convocatorias de maio e xuño/xullo. 

No devandito exame o estudantado deberá contestar varias preguntas teóricas e prácticas relacionadas co temario. 

Alumnado semipresencial 

É altamente recomendable a asistencia á presentación da materia o primeiro día de clase. 

É necesario que se dean de alta en Moovi para a consulta do material e entrega de probas. 

Para optar á avaliación continua é obrigatorio, se non se pode asistir á primeira sesión presencial da materia, solicitar a través do correo e ao comezo do curso unha titoría coa profesora. Se non se asiste presencialmente á primeira sesión ou non se solicita dita titoría, a docente entenderá que se opta pola avaliación continua. 

Para ter dereito á avaliación continua o estudantado semipresencial deberá realizar, obrigatoriamente, as actividades sobre cada tema que se proporcionarán en Moovi e entregalas no prazo acordado, así como os tres exames programados ao longo do curso. Se é o caso de non poder asistir presencialmente aos devanditos exames débese notificar á docente, a cal propoñerá o exame vía telemática. Se non se entregan estas probas nas datas marcadas nin se realizan os exames deberá presentarse á avaliación única. 

A nota resultante da avaliación continua será a suma de ata un 20% do total de resolución de problemas e ata un 80% do total das probas de desenvolvementos. 

As alumnas e alumnos que non alcancen o aprobado poderán presentarse á avaliación única, na data oficial correspondente. 

A avaliación única consistirá na realización dun exame nas datas sinaladas pola Facultade nas convocatorias de maio e xuño/xullo. No devandito exame o estudantado deberá contestar varias preguntas teóricas e prácticas relacionadas co temario.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000