Guia docente 2021_22
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 Materias
  Literatura española dos séculos XVIII-XIX
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado Comentarios de texto. 20 CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG5
CG7
CE3
CE6
CE9
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12
Exame de preguntas de desenvolvemento Preguntas teóricas ou a partir de textos que demostren a asimilación específica de contidos, a capacidade de síntese e a comprensión global dos movementos estéticos que se abordan na materia. 80 CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG5
CG7
CE3
CE6
CE9
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Alumnado presencial:

 • Para optar á avaliación continuada será necesario asistir
  regularmente a clase. Quen falte catro ou máis días ás sesións
  presenciais deberá optar obrigatoriamente polo modo de avaliación
  única.
 • Para ter dereito á avaliación continuada o alumnado debe realizar, obrigatoriamente, as actividades sobre cada tema que se proporcionarán en MOOVI e entregalas no plazo acordado, tamén a través da plataforma correspondente. Quere isto dicir que o alumnado que non entregue as actividades nas datas marcadas deberá presentarse, obligatoriamente, á avaliación única.  
 • A nota resultante da avaliación continuada será a suma de ata un 80% do total polas actividades entregadas e ata un 20% do total pola proba de comentarios de texto.
 • A avaliación única consiste nunha proba global sobre a totalidade da materia do programa, nas datas fixadas pola Facultade.
 • As datas para a realización das actividades e dos comentarios de texto da avaliación continuada facilitaranse ao alumnado ao comenzo das clases.
 • Quen non supere a materia na primeira oportunidade (avaliación continuada e única) deberá realizar unha proba global na que será avaliado da totalidade da materia 
 • A
  data do exame para a avaliación única de maio e de xuño será a que fixe a
  Facultade.
 • A data do exame da convocatoria de xuño/xullo (100% da cualificación en tódolos casos) será a que fixe a Facultade.
 • En calquera
  caso, para superar a materia é imprescindible demostrar
  corrección lingüística e ortográfica. Non aprobará quen escriba con faltas
  de ortografía e/ou acentuación. Tampouco aprobará quen incorra en plaxio.

 Alumnado semipresencial:

 • Para optar á avaliación continuada é obrigatorio asistir á presentación da materia, o primeiro día de clase, e ás dúas sesións de titoría, cuxa data se comunicará a través de MOOVI ao comezo do curso. Quere isto dicir que quen non asista á sesión de presentación e ás titorías deberá optar pola avaliación única.
 • Para ter dereito á avaliación continuada o alumnado debe realizar, obrigatoriamente, as actividades sobre cada tema que se proporcionarán en MOOVI ou a través doutras plataformas e entregalas no plazo acordado, tamén a través da plataforma correspondente. Quere isto dicir que o alumnado que non entregue as actividades nas datas marcadas deberá presentarse, obligatoriamente, á avaliación única.  
 • A nota resultante da avaliación continuada será a suma de ata un 80% do total polas actividades entregadas e ata un 20% do total pola proba de comentarios de texto.
 • A avaliación única consiste nunha proba global sobre a totalidade da materia do programa, nas datas fixadas pola Facultade.
 • As datas para a realización das actividades e dos comentarios de texto da avaliación continuada facilitaranse ao alumnado ao comenzo das clases.
 • Quen non supere a materia na primeira oportunidade (avaliación continuada e única) deberá realizar unha proba global na que será avaliado da totalidade da materia 
 • A data do exame para a avaliación única de maio e de xuño será a que fixe a Facultade.
 • A data do exame da convocatoria de xuño/xullo (100% da cualificación en tódolos casos) será a que fixe a Facultade.
 • En calquera caso, para superar a materia é imprescindible demostrar corrección lingüística e ortográfica. Non aprobará quen escriba con faltas de ortografía e/ou acentuación. Tampouco aprobará quen incorra en plaxio
 

Para o seguimento da materia é imprescindible que o alumnado acceda a MOOVI.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000