Guia docente 2022_23
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 Materias
  Literatura española medieval
   Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias
Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. CB1
Que o estudantado demostrase posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e adóitase atopar a un nivel que, aínda que se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo. CB2
Que o estudantado desenvolvese aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía. CB5
Capacitación do estudiantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios. CG1
Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permita ao estudantado acceder ao exercicio da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar. CG2
Capacidade do estudantado para comprender interrelaciónelas pertinentes entre os diversos ámbitos de estudo que integran o título. CG5
Coñecemento dos métodos básicos do estudo e análise lingüística e literaria. CG7
Coñecemento da literatura española do período correspondente á Idade Media. CE3
Coñecemento dos conceptos e métodos da análise literaria relativos á literatura medieval española. CE6
Coñecementos de retórica e estilística aplicados á literatura española da Idade Media. CE9
Comunicación oral e escrita na lingua materna. CT6
Capacidade de xestionar a información. CT6
Habilidade para traballar de forma autónoma. CT8
Capacidade crítica e de autocrítica. CT9
Capacidade de análise e síntese. CT10
Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala adecuadamente. CT11
Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual. CT12
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000