Guia docente 2019_20
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 Materias
  Literatura dos 'Séculos Escuros' e do século XIX
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
 • saber facer
CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
 • saber
CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
 • saber facer
CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios.
 • saber facer
CG2 Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permita ao estudantado acceder ao exercicio da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar.
 • saber
CG5 Capacidade do estudantado para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos ámbitos de estudo que integran o título.
 • saber facer
CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias.
 • saber
 • saber facer
CE3 Coñecemento da literatura galega, española e portuguesa.
 • saber
CE6 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise literaria.
 • saber facer
CE16 Coñecemento da historia dos países da Península Ibérica.
 • saber
CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna.
 • saber facer
CT3 Coñecementos xerais sobre a área de estudo (lingüística, linguas galega, española, portuguesa, latina, literaturas, tecnoloxías, estudios culturais)
 • saber
CT6 Capacidade de xestionar a información.
 • saber facer
CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma.
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT9 Capacidade crítica e de autocrítica.
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT10 Capacidade de análise e síntese.
 • saber facer
CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente.
 • saber facer
CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual.
 • saber facer
 • Saber estar / ser
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000