Guia docente 2019_20
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 Materias
  Lexicografía do español
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
 • saber
CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
 • saber facer
CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios.
  CG3 Capacidade do estudantado no manexo das novas tecnoloxías da información e da comunicación aplicadas ao campo dos estudos lingüísticos e literarios.
   CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias.
    CE1 Perfecto dominio instrumental das linguas galega, española e portuguesa.
     CE5 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise lingüística.
      CE8 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da lingüística.
      • saber facer
      • Saber estar / ser
      CE18 Capacidade para localizar, utilizar e aproveitar a información contida en bases de datos e outros instrumentos informáticos e Internet.
       CE20 Coñecemento teórico e práctico dos dicionarios do español/galego/portugués nos seus diferentes formatos.
        CT5 Capacidade de xerar novas ideas.
        • saber facer
        • Saber estar / ser
        CT6 Capacidade de xestionar a información.
        • saber facer
        CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma.
         CT10 Capacidade de análise e síntese.
          CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente.
           CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual.
            Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000