Guia docente 2020_21
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grado en Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios
 Asignaturas
  Lexicología y fraseología de la lengua gallega
   Fuentes de información
Bibliografía Básica De Miguel, E. (ed.), Panorama de la lexicología, 1ª, Ariel, 2009
Domínguez, Mª J. et al. (eds.), Lexicografía de las lenguas románicas. Aproximaciones a la lexicografía moderna y contrastiva, 1ª, De Gruyter, 2014
Ettinger, S., Alcances e límites da fraseodidáctica. Dez preguntas clave sobre o estado actual da investigación, Cadernos de Fraseoloxía Galega, 10. Xunta de Galic, 2008
Feixó, X. (coord.), Dicionario fraseolóxico Séc. XXI castelán-galego e de correspondencias galego-castelán, 1ª, Galaxia/Do Cumio, 2007
Freixeiro, X. R., Gramática da lingua galega III. Semántica, 1ª, A Nosa Terra, 2006
González, E. et al. (eds.), A lexicografía galega moderna: recursos e perspectivas, 1ª, ILG/CCG, 2009
Losada, C. et al., Para dar trela. Manual práctico de fraseoloxía galega, 1ª, Xunta de Galicia, Centro Ramón Piñeiro, 2017
Porto Dapena, J. A., Manual de técnica lexicográfica, 2ª, Arco Libros, 2004
Porto Dapena, José Álvaro, La definición lexicográfica, 1ª, Madrid: Arco/Libros, 2014
Bibliografía Complementaria Baranov, A. / D. Dobrovol'lkij, Aspectos teóricos da fraseoloxía, 1ª, Xunta de Galicia, Centro Ramón Piñeiro, 2009
Burger, H. et al., Phraseology. An International Handbook of Contemporary Research, 1ª, De Gruyter, 2007
García, R. (dir.), La lexicologie en Espagne. De la lexicographie à la lexicologie, 1ª, Cahiers de Lexicologie, 104, 2014
Lara, L. F., Curso de lexicología, 1ª, El Colegio de México, 2006
Mellado, C. et al., La fraseología del siglo XXI. Nuevas perspectivas para el español y el alemán, Frank Time, 2010
Roggenbuck, S. / V. Ballero, Introducción a la lingüística sincrónica, 1ª, Narr Verlag, 2010
Santamarina, A., Dicionario de dicionarios 3, 1ª, ILG/Fundación Barrié, 2003
Soto Andión, Xosé, O tratamento da construción nos dicionarios de unidades léxicas, 1ª, Arco/Libros, 2004
Svenson, B., A Handbook of Lexicography: The Theory and Practice of Dictionary-Making, 1ª, Cambridge University Press, 2009
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000