Guia docente 2020_21
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 Materias
  Lexicoloxía e fraseoloxía da lingua galega
   Competencias
Código Descrición
CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios.
CG4 Mellora da capacidade de comunicación en español, galego e portugués en diferentes contextos profesionais, traballando as destrezas de comprensión e expresión orais e escritas.
CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias.
CG8 Capacidade para participar en debates e actividades de grupo e organizalos, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico.
CE1 Perfecto dominio instrumental das linguas galega, española e portuguesa.
CE2 Coñecemento da gramática das linguas galega, española e portuguesa.
CE5 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise lingüística.
CE8 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da lingüística.
CE17 Capacidade para elaborar textos orais e escritos de diferente tipo.
CE19 Capacidade para avaliar críticamente a bibliografía consultada e encadrala nunha perspectiva teórica.
CT1 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna.
CT5 Capacidade de xerar novas ideas.
CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma.
CT10 Capacidade de análise e síntese.
CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000