Guia docente 2021_22
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 Materias
  Lingua portuguesa II
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Lección maxistral 13 23 36
 
Actividades introdutorias 1 3 4
Eventos científicos 4 4 8
Traballo tutelado 12 22 34
Estudo previo 2 8 10
Presentación 2 10 12
 
Resolución de problemas de forma autónoma 6 12 18
 
Resolución de problemas e/ou exercicios 4 6 10
Exame de preguntas de desenvolvemento 2 12 14
Práctica de laboratorio 2 2 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000