Guia docente 2011_12
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación (Español-Inglés)
 Materias
  Idioma 2, III: Francés
   Avaliación
  Descrición Cualificación
Traballos tutelados
Elaboración de traballos escritos de resumos de lecturas, charlas e outros tutelados na aula e realizados de forma autónoma
10
Presentacións/exposicións presentacións orais relacionadas coa destreza de expresión oral e de comprensión escrita
10
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. Probas prácticas de resolución de tarefas relacionadas coa destreza de comprensión oral e escrita.
20
Outras Proba final sobre todos os contidos lingüísticos e comunicativos da materia. Inclue exercicios de resposta curta sobre a aplicación dos contidos gramaticais e léxicos, e tarefas de de expresión oral e comprensión escrita
60
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O plaxio nos traballos ou presentacions dos traballos terá como resultado que a nota final sexa de suspenso.


Aconséllase a asistencia as clases xa que a condición para ser avaliado é a asistencia nun 80% asi como a participación activa.Agás casos que valorará o docente.


Sendo a avaliación continua o sistema recomenado, os alumnos deberán entregar o presentar os traballos nas datas acordadas.


O alumnado poderá renunciar a avaliación continua; daquela será avaliado na convocatoria de Xullo nunca en febreiro o Xuño.


Na segunda edición (Xullo) o alumnado da avaliación continua que non superou a primeira convocatoria deberá facer as probas que non superou na avaliacion continua.


Recoméndase a
asistencia as clases xa que a condición para ser avaliado e a asistencia nun
80%, asi como  a participación activa.Agás casos excepcionais que valorará
o docente.

Sendo a
avaliacion continua o sistema  recomendado,  os alumnos deberán
entregar ou presentar os traballos ou facer as probas nas datas acordadas.

O alumnado
poderá renunciar a avaliación continua; daquela será avaliado na convocatoria
de Xullo cun exame; nunca en Febreiro ou Xuño.

Na segunda edición (
convocatoria de Xullo) o alumnado da avaliación continua que non superou a
primeira convocatoria deberá facer as probas da avalición continua que non
superou.Recoméndase a
asistencia as clases xa que a condición para ser avaliado e a asistencia nun
80%, asi como  a participación activa.Agás casos excepcionais que valorará
o docente.

Sendo a
avaliacion continua o sistema  recomendado,  os alumnos deberán
entregar ou presentar os traballos ou facer as probas nas datas acordadas.

O alumnado
poderá renunciar a avaliación continua; daquela será avaliado na convocatoria
de Xullo cun exame; nunca en Febreiro ou Xuño.

Na segunda edición (
convocatoria de Xullo) o alumnado da avaliación continua que non superou a
primeira convocatoria deberá facer as probas da avalición continua que non
superou.Recoméndase a
asistencia as clases xa que a condición para ser avaliado e a asistencia nun
80%, asi como  a participación activa.Agás casos excepcionais que valorará
o docente.

Sendo a
avaliacion continua o sistema  recomendado,  os alumnos deberán
entregar ou presentar os traballos ou facer as probas nas datas acordadas.

O alumnado
poderá renunciar a avaliación continua; daquela será avaliado na convocatoria
de Xullo cun exame; nunca en Febreiro ou Xuño.

Na segunda edición (
convocatoria de Xullo) o alumnado da avaliación continua que non superou a
primeira convocatoria deberá facer as probas da avalición continua que non
superou.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000