Guia docente 2014_15
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución especializada lingua A1-lingua A2
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Actividades introdutorias 2 0 2
 
Sesión maxistral 7 25 32
Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma 6 12 18
Proxectos 25 50 75
Presentacións/exposicións 3 3 6
 
Outros 1 4 5
 
Probas de resposta curta 1 1 2
Resolución de problemas e/ou exercicios 1 2 3
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. 2 5 7
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000