Guia docente 2013_14
Facultad de Filología y Traducción
Grado en Traducción e Interpretación
 Asignaturas
  Traducción editorial idioma 1: Francés-Gallego
   Evaluación
  Descripción Calificación
Sesión magistral A avaliación das sesións maxistrais permitirá coñecer a competencia acadada polo alumnado no referente aos conceptos teóricos da materia. Poderase avaliar o alumnado, ben mediante un exame, ben mediante a encomenda de cuestionarios ou resumos de artigos sobre a materia. 10
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma Neste apartado avaliaranse todo tipo de exercicios relacionados coa competencia lingüística e tradutora. Poderán ser exercicios que traten de dificultades de tradución, análise de tradución... Terase especialmente en conta a calidade lingüística dos textos producidos polo alumnado tanto escritos como orais e a súa participación activa nas clases. 30
Presentaciones/exposiciones O alumnado deberá presentar oralmente, e de xeito individual o traballo encomendado a comezos de curso. 15
Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o simuladas. Neste apartado, entragaránselle ao alumnado textos para seren traducidos que tenten simular situacións reais de traballo.
Haberá prazos de entrega de encargas de tradución.
35
Pruebas de respuesta corta O alumnado deberá ler varios artigos ou capítulos de libros obrigatorios (cf. bibliografía) que serán avaliados cunha proba de resposta curta 10
 
Otros comentarios sobre la Evaluación
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000