Guia docente 2021_22
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Galego
   Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias
Serse capaz de discriminar, a partir da análise dos correspondentes caracteres textuais, entre textos técnico-científicos e textos alleos ao campo técnico-científico; serse capaz de adscribir, a partir da análise das súas características, calquera texto técnico-científico redixido en inglés ou en galego a un dado (sub)xénero textual e a un dado tipo textual. CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE4
CE18
CE27
CE33
CT2
CT9
CT22
Serse capaz de habilitar autónoma e eficazmente, do modo máis natural e económico, o léxico e a morfosintaxe típicos das linguas especializadas técnico-científicas en idioma galego, o que demanda o desenvolvemento de destrezas de lectura e exploración de textos especializados redixidos en luso-brasileiro (v. Principio 4.º das NOMIG da RAG-ILG [2003: 12]; Freixeiro Mato, 2009: 139-140; Garrido, 2011). CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE3
CE4
CE5
CE8
CE14
CE17
CE18
CE21
CE27
CE32
CT3
CT7
CT9
CT14
CT15
CT22
CT23
Serse capaz de recoñecer no texto-fonte redixido en inglés, e en relación á lingua e á comunidade sociocultural galegas, as estruturas lexicais e morfosintácticas e os trazos textuais e culturais que, no cadro da correspondente tradución instrumental, se revelarán críticos ou problemáticos. CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE2
CE3
CE4
CE9
CE17
CT2
CT12
CT15
Serse capaz, autónoma e eficazmente, de detectar e analisar problemas tradutivos e de aplicar as pertinentes estratexias tradutivas no cadro da tradución instrumental (ecuifuncional ou heterofuncional) entre inglés e galego de textos técnico-científicos pertencentes aos xéneros «artigo de enciclopedia», «manual de instrucións de utilización de produto da técnica», «artigo de divulgación» e «artigo de revista especializada». CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE8
CE14
CE17
CE18
CE22
CE26
CE27
CT2
CT3
CT7
CT9
CT10
CT12
CT14
CT15
CT18
CT22
CT23
Serse capaz de utilizar con proveito as diversas fontes de información e ferramentas de traballo de que hoxe dispón o tradutor profisional, tanto as tradicionais como as encadradas nas TIC. CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE5
CE8
CE14
CE22
CE27
CT5
CT6
CT9
Fomentar a curiosidade intelectual e o espírito crítico en relación ao uso das linguas, ben como desenvolver un concepto profisional da actividade tradutiva, conforme o cal o tradutor axe como mediador cultural orientado por principios deontolóxicos e de calidade. CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE4
CE9
CE21
CE32
CT8
CT9
CT12
CT14
CT18
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000