Guia docente 2015_16
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Interpretación idioma 2: Inglés-Galego
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballos de aula Terase en conta só para os estudantes que se acolleren á avaliación continua.
Valorarase a participación na resolución de problemas derivados da práctica da IS e da tradución á vista.
10 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE6
CE8
CE12
CE13
CE17
CE18
CE20
CE21
CE22
CE24
CE25
CE27
CE30
CE32
CE33
CT1
CT2
CT4
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT22
CT23
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. Realización dunha proba de interpretación simultánea inglés>idioma 1. Para cualificar esta proba valorarase os seguintes elementos:
1. Técnica: capacidade de escoita activa e análise; toma de decisións a respecto da información principal necesaria (estratexia mínima, principio de simplificación); estruturación (ordenar os bloques coherentemente e uso de nexos); resolución de problemas.
2. Contidos: corrección e adecuación dos contidos
3. Produción: rexistro, fluidez, prosodia, seguridade, ritmo/compás, articulación.
4. Expresión: corrección lingüística e adecuación léxica.
90 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE6
CE8
CE12
CE13
CE17
CE18
CE21
CE22
CE25
CE27
CE30
CE33
CT1
CT2
CT4
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT13
CT14
CT17
CT22
CT23
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Os estudantes serán avaliados a través dunha proba consistente na interpretación simultánea dun discurso na combinación inglés>idioma 1. A proba terá lugar na última semana do calendario lectivo. Os criterios de avaliación serán os descritos no apartado anterior. A porcentaxe da nota do exame é do 90% para os estudantes que se acolleren á avaliación continua e do 100% para os demais. Para poderen optar á avaliación continua, os estudantes deberán asistir a un 80% das sesións. Alén diso, será imprescindíbel obter unha puntuación mínima de 5 sobre 10 na proba de interpretación simultánea para aprobar a materia no seu conxunto, ao que se sumará a puntuación acadada nos outros apartados.

O exame da convocatoria extraordinaria de xullo celebrarase o día marcado no calendario oficial. Empregaranse os mesmos criterios de avaliación que se aplican á proba realizada na convocatoria ordinaria. Non se terá en conta o 10% correspondente á avaliación continua e a cualificación de xullo corresponderá unicamente ao resultado do exame realizado nesta convocatoria.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000