Guia docente 2023_24
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
   Resultados de Formación e Aprendizaxe
Código Descrición
A3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
A4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
A5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
C1 Dominio de linguas estranxeiras
C2 Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras
C3 Dominio da lingua propia, escrita e oral
C4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
C5 Dominio de técnicas terminolóxicas e neolóxicas para a tradución especializada
C6 Utlización de ferramentas informáticas e instrumentos técnicos para a interpretación
C9 Coñecemento dos aspectos económicos e profesionais
C12 Posuír unha ampla cultura
C13 Optimización de toma de notas, elaboración de resumos, síntese e reexpresión
C14 Dominio de ferramentas informáticas
C17 Capacidade de tomar decisións
C18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
C19 Capacidade de deseñar e xerir proxectos
C21 Rigor e seriedade no traballo
C22 Destrezas de tradución
C25 Coñecementos de cultura xeral e civilización
C26 Coñecementos temáticos básicos de cada unha das especializacións
C27 Capacidade de razoamento crítico
C28 Posuír unha gran competencia sociolingüística
C30 Coñecemento de idiomas
C33 Dominio oral e escrito da lingua propia
D3 Capacidade de organización e planificación de proxectos
D4 Resolución de problemas
D5 Coñecementos de informática aplicada
D6 Capacidade de xestión da información
D7 Toma de decisións
D8 Compromiso ético e deontolóxico
D9 Razoamento crítico
D11 Habilidades nas relacións interpersoais
D12 Traballo en equipo
D13 Traballo nun contexto internacional
D14 Motivación pola calidade
D16 Adaptación a novas situacións
D17 Comprensión doutras culturas e costumes
D19 Iniciativa e espírito emprendedor
D20 Lideranza
D22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
D23 Capacidade de traballo individual
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000