Guia docente 2017_18
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución económica idioma 1: Francés-Español
   Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias
COMPETENCIA COMUNICATIVA E CULTURAL: Comprender e reformular textos de carácter económico e financeiro redactados na lingua materna e estranxeira. SUBCOMPETENCIA: Mellorar o coñecemento das institucións, do ámbito económico e financeiro de cada unha das culturas onde se empregan as dúas linguas de traballo e a súa relación co resto das economías mundiais así como do mercado internacional. Lograr entender e traducir calquera texto de carácter económico e financeiro tanto da lingua materna á lingua estranxeira como da lingua estranxeira á materna. CB1
CB2
CB4
CB5
CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE22
CE26
CT4
CT6
CT8
CT22
COMPETENCIA TEXTUAL: dominar os principios constitutivos da comunicación textual dentro do ámbito económico e financeiro para traducir calquera texto deste ámbito temático, respectando os principios fundamentais (cohesión, coherencia, intencionalidade, aceptabilidade, informatividade, situacionalidade, intertextualidade) SUBCOMPETENCIAS: coñecer os diferentes tipos de textos económicos (xornalísticos, publicitarios, contratos, PÁXINAS WEB, cartas comerciais...) e as súas funcións (referencial, fática, expresiva e apelativa…) CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE13
CT4
CT6
CT22
COMPETENCIA TRADUTORA: Adquirir as competencias necesarias para traducir un texto especializado de carácter económico e financeiro sen interferencias. SUBCOMPETENCIAS: Perfeccionar o coñecemento dos axentes que interveñen no proceso de tradución (autor, mediador, tradutor, cliente, lector...) e a función comunicativa do texto. Analizar os textos especializados con vistas á súa tradución. Perfeccionar o coñecemento, as distintas técnicas e estratexias de tradución. Identificar os problemas propios da tradución especializada, especialmente dos textos económicos e financeiros; aprender a resolvelos, e argumentar as decisións de tradución. Saber utilizar con espírito crítico os recursos terminográficos e documentais para a tradución especializada (Internet como recurso terminográfico e documental). Respectar as normas de revisión e presentación das traducións. Desenvolver habilidades de traballo en equipo e adquirir un compromiso deontolóxico. Producir unha tradución axeitada no que se refire á súa corrección lingüística, á súa función e á súa conformidade coas normas asumidas da profesión. CB1
CB2
CB3
CB4
CE2
CE4
CE5
CE8
CE13
CE17
CE22
CT4
CT6
CT8
CT22
(*)COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: ter un bo dominio das dúas linguas de traballo (francés-español-francés) do ámbito económico e financeiro tanto a nivel sintáctico como gramatical, morfolóxico, lexicológico, terminolóxico, textual e fraseológico. SUBCOMPETENCIAS: coñecer tanto as diferenzas como as similitudes dos dous sistemas linguísticos, as convencións ortotipográficas propias a cada cultura e dominar os conceptos básicos de tipo macroeconómico e microeconómico. CB1
CB4
CE3
CE4
CE5
CE8
CT2
CT4
CT6
CT22
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000