Guia docente 2014_15
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución económica idioma 1: Francés-Español
   Competencias de materia
Resultados de aprendizaxe Tipoloxía Competencias
(*)COMPETENCIA *COMUNICATIVA E CULTURAL: Comprender e reformular textos de carácter económico e financeiro redactados na lingua materna e estranxeira. *SUBCOMPETENCIA: Mellorar o coñecemento das institucións, do ámbito económico e financeiro de cada unha das culturas onde se empregan as dúas linguas de traballo e a súa relación co resto das economías mundiais así como do mercado internacional. Lograr entender e traducir calquera texto de carácter económico e financeiro tanto da lingua materna á lingua estranxeira como da lingua estranxeira á materna.
saber
saber facer
Saber estar / ser
A2
A3
A4
A5
A8
A13
A28
B2
B6
B7
B8
B12
B15
B17
B22
(*)COMPETENCIA TEXTUAL: dominar os principios constitutivos da comunicación textual dentro do ámbito económico e financeiro para traducir calquera texto deste ámbito temático, respectando os principios fundamentais (cohesión, coherencia, intencionalidade, aceptabilidade, informatividade, situacionalidade, intertextualidade) SUBCOMPETENCIAS: coñecer os diferentes tipos de textos económicos (xornalísticos, publicitarios, contratos, PÁXINAS WEB, cartas comerciais...) e as súas funcións (referencial, fática, expresiva, apelativa...)
saber
saber facer
A2
A3
A4
A5
A8
A9
A17
B2
B6
B8
B12
B16
B17
B22
(*)COMPETENCIA TRADUTORA: Adquirir as competencias necesarias para traducir un texto especializado de carácter económico e financeiro sen interferencias. *SUBCOMPETENCIAS: Perfeccionar o coñecemento dos axentes que interveñen no proceso de tradución (autor, mediador, tradutor, cliente, lector...) e a función comunicativa do texto. Analizar os textos especializados con vistas á súa tradución. Perfeccionar o coñecemento, as distintas técnicas e estratexias de tradución. Identificar os problemas propios da tradución especializada, especialmente dos textos económicos e financeiros; aprender a resolvelos, e argumentar as decisións de tradución. Saber utilizar con espírito crítico os recursos terminográficos e documentais para a tradución especializada (Internet como recurso terminográfico e documental). Respectar as normas de revisión e presentación das traducións. Desenvolver habilidades de traballo en equipo e adquirir un compromiso deontolóxico. Producir unha tradución adecuada no que se refire á súa corrección lingüística, á súa función e á súa conformidade coas normas asumidas da profesión.
saber
saber facer
Saber estar / ser
A2
A4
A5
A6
A8
A13
A14
A17
A28
B6
B8
B12
B15
B16
B17
B22
(*)COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: ter un bo dominio das dúas linguas de traballo (francés-español-francés) do ámbito económico e financeiro tanto a nivel sintáctico como gramatical, morfolóxico, lexicológico, terminolóxico, textual e fraseológico. SUBCOMPETENCIAS: coñecer tanto as diferenzas como as similitudes dos dous sistemas linguísticos, as convencións ortotipográficas propias a cada cultura e dominar os conceptos básicos de tipo macroeconómico e microeconómico.
saber
saber facer
A4
A13
A17
A18
B1
B2
B6
B8
B15
B17
B22
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000