Educational guide 2014_15
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Subjects
  Consecutive interpretation language 1: Languages: French-Spanish .
   Contents
Topic Sub-topic
(*)Initial phase: introduction1. *Repaso And *consolidación of the objective *deaprendizaxe of the subject of interpretation *deenlace.2. Put in value of the general culture: *asunción *daslagoas of knowledge and *fomento *dacuriosidade.3. Introduction of specific aims *dainterpretación consecutive. (*)1. Achieve security and confidence when speaking in public: surpass *onerviosismo, delete gestures that interfere in the communication, use the *voze to posture of appropriate way.2. Adjust the level of the tongue *materna: use an appropriate register,delete informal marks of the tongue, *mobilizar a *léxico rich and varied.3. Be conscious of the necessary level of the tongues IT and *B: *identificarposibles *eivas and begin to surpass them.4. Increase the capacity of listens and analysis, mass in the listens,order the message.5. *Familiarizarse With the formulas and usual diagrams of the *discursosformais.6. Elaborate proper speeches in the tongue IT with fluidity and property.
2. Os ámbitos da IC. 2.1. A interpretación de conferencias
2.2. A interpretación de enlace
2.3. A visibilidade do intérprete: a 1ª/3ª persona
3. As dúas fases da IC: o proceso 3.1 As 2 fases do proceso: escoita e produción
3.2 As distintas operacións: escoita e análise, as distintas memorias, as notas, a división da atención, a produción.
3.3. Toma e lectura de notas. Os símbolos.
4. Prácticas de introdución á interpretación 4.1. Exercicios de escoita e análise con reformulación esp-esp.
4.2. Exercicios de memorización
4.3. Exercicios de produción de discursos nas linguas de tarbajo.
4.4.Ejercicios de escoita e análise dun discurso en francés.
4.5 Exercicios de toma de notas en francés e castelán
5. Prácticas de IC fr-es: o producto 5.1. A produción do discurso
2.2 A calidade do discurso: produción, transmisión de contidos e expresión
5.3. A corrección: identificación de erros e a súas causas.
6. A producción dun discurso cara o público en francés 5.1. Conseguir seguridade e confianza ao falar en público: superar o nerviosismo, eliminar xestos que interfiran na comunicación, utilizar a voz
e a postura de maneira adecuada.
5.2. Axustar o nivel da lingua: utilizar un rexistro adecuado, eliminar marcas informais da lingua, mobilizar un léxico rico e variado e unha gramática correcta
5.3. Familiarizarse coas fórmulas e esquemas habituais dos discursos formais.

7. Introdución á IC inversa 7.1. A división da atención novo enfoque sobre o equilibrio dos distintos esforzos.
7.2. O produto. a calidade do discurso producido: produción, transmisión de contidos e expresión.
7.3. Análise e intercambio de experiencias sobre as diferenzas no proceso e produto da IC directa e inversa.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000