Guia docente 2015_16
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución idioma 2, III: Alemán-Galego
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
 • saber
 • saber facer
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
 • saber
 • saber facer
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
 • saber
 • saber facer
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
 • saber
 • saber facer
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
 • saber
 • saber facer
CE2 Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras
 • saber
 • saber facer
CE3 Dominio da lingua propia, escrita e oral
 • saber
 • saber facer
CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
 • saber
 • saber facer
CE5 Dominio de técnicas terminolóxicas e neolóxicas para a tradución especializada
 • saber
 • saber facer
CE8 Destreza para a procura de información/documentación
 • saber
 • saber facer
CE9 Coñecemento dos aspectos económicos e profesionais
 • saber
 • saber facer
CE14 Dominio de ferramentas informáticas
 • saber
 • saber facer
CE17 Capacidade de tomar decisións
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE22 Destrezas de tradución
 • saber
 • saber facer
CE28 Posuír unha gran competencia sociolingüística
 • saber
 • saber facer
CT2 Coñecemento dunha segunda e unha terceira lingua estranxeira
 • saber
 • saber facer
CT5 Coñecementos de informática aplicada
 • saber
 • saber facer
CT6 Capacidade de xestión da información
 • saber
 • saber facer
CT7 Toma de decisións
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT8 Compromiso ético e deontolóxico
 • Saber estar / ser
CT12 Traballo en equipo
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT15 Aprendizaxe autónoma
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT16 Adaptación a novas situacións
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
 • saber facer
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000