Educational guide 2020_21
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución idioma 2, III: Francés-Galego
   Recomendacións

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Introdución aos ámbitos de especialización para a tradución e a interpretación e aspectos profesionais da tradución/V01G230V01621

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Ferramentas para a tradución e a interpretación III: Terminoloxía/V01G230V01518
Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés/V01G230V01206
Tradución idioma 2, II: Francés-Galego/V01G230V01508
 
Outros comentarios
Forma parte do traballo autónomo do alumnado a lectura tanto de libros como de diarios, blogs e revistas da actualidade social, científica e económica coma o visionado de películas e series das culturas francesa e galega. Dadas as características da materia, é necesario que quen decida cursala a través do sistema de avaliación continua se integre e participe desde a data de inicio do cuadrimestre. Nivel de francés mínimo recomendado para matricularse nesta materia: nivel B2 segundo o Marco Común Europeo de Referencia. Recoméndase ao alumnado que tramite a sinatura dixital (http://www.fnmt.es/ceres) como posible procedemento para acreditar a súa identidade en caso de ter que realizar probas a distancia.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000