Guia docente 2017_18
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
   Competencias
Código Descrición
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
CE2 Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras
CE3 Dominio da lingua propia, escrita e oral
CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
CE8 Destreza para a procura de información/documentación
CE9 Coñecemento dos aspectos económicos e profesionais
CE10 Capacidade de traballo en equipo
CE11 Capacidade de deseñar e xerir proxectos
CE17 Capacidade de tomar decisións
CE18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
CE22 Destrezas de tradución
CE24 Capacidade de aprendizaxe autónoma
CE27 Capacidade de razoamento crítico
CE30 Coñecemento de idiomas
CE32 Saber recoñecer a diversidade e multiculturalidade
CT4 Resolución de problemas
CT6 Capacidade de xestión da información
CT7 Toma de decisións
CT9 Razoamento crítico
CT10 Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade
CT12 Traballo en equipo
CT16 Adaptación a novas situacións
CT17 Comprensión doutras culturas e costumes
CT19 Iniciativa e espírito emprendedor
CT22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
CT23 Capacidade de traballo individual
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000