Educational guide 2015_16
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Sesión maxistral Todo o alumnado deberá realizar un resumo oral sobre un dos aspectos teóricos presentados durante as sesións maxistrais. As exposicións faránse durante a semana do 19 ao 23 de outubro. 15 CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CE11
CE12
CE13
CE14
CE16
CE17
CE18
CE19
CE20
CE21
CE23
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT20
CT21
CT22
CT23
CT24
Traballos de aula O alumnado realizará e entregará un mínimo de 3 traballos de IE durante o cuadrimestre. Todo o alumnado deberá realizar unha proba que será corrixida e avaliada. Dita proba realizarase ao final do cuadrimestre. Será imprescindible ter polo menos un 5 na devandita proba para aprobar. No caso do alumnado que siga a avaliación continua, dita proba será o 60% da nota. Para aqueles que non sigan a avaliación continua, dita proba será o 100% da nota. 60 CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CE11
CE12
CE13
CE14
CE16
CE17
CE18
CE19
CE20
CE21
CE23
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT20
CT21
CT22
CT23
CT24
Presentacións/exposicións O alumnado en grupos realizará unha exposición en clase sobre algún dos ámbitos nos que se leva a cabo a IE. Todos os membros dun mesmo grupo recibirán a mesma cualificación pola exposición que realicen en clase. É importante, por tanto, traballar ben en equipo. 20 CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CE11
CE12
CE13
CE14
CE16
CE17
CE18
CE19
CE20
CE21
CE23
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT20
CT21
CT22
CT23
CT24
Foros de discusión Todo o alumnado deberá achegar comentarios sobre dúbidas/problemas que xurdan durante o desenvolvemento da materia, mediante o uso do "foro de dúbidas" da plataforma TEMA. 5 CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CE11
CE12
CE13
CE14
CE16
CE17
CE18
CE19
CE20
CE21
CE23
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT20
CT21
CT22
CT23
CT24
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para a avaliación continua é preciso asistir regularmente ás clases e realizar todos os traballos de aula e exposicións que se detallan na presente guía.

Aqueles alumnos que renuncien á avaliación continua terán que facer un exame cara ao final do cuadrimestre (comunicarase a data exacta mediante a plataforma TEMA) que consistirá na realización dunha interpretación de enlace sobre algún dos temas incluídos no temario. A cualificación obtida no devandito exame será o 100% da cualificación final da materia e haberá que sacar como mínimo un 5 para aprobar a materia.

Na convocatoria extraordinaria de xullo o alumnado realizará un exame final na data oficial que consistirá na realización dunha interpretación de enlace sobre algún dos temas incluídos no temario. A cualificación obtida no devandito exame será a cualificación final da materia e haberá que sacar como mínimo un 5 para aprobar.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000