Guia docente 2015_16
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Galego
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballos de aula Traballos de aula. Teranse en conta só para os estudantes que se acollan á avaliación continua. Valorarase a participación na resolución de problemas derivados da práctica da IE, así como a elaboración e enunciación de intervencións baixo a forma de entrevistas, debates ou negociacións que serán posteriormente interpretados polos estudantes. 10 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE12
CE13
CE17
CE18
CE20
CE21
CE22
CE25
CE27
CE30
CE33
CT1
CT4
CT6
CT7
CT8
CT9
CT11
CT13
CT17
CT22
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. A proba consistirá nunha IE dunha entrevista ou intercambio de opinións enunciados polo profesor nas linguas da combinación (inglés e galego). Cualificaranse os seguintes elementos:
-técnica: capacidade de lectura e escoita coordinadas, toma de decisións e resolución dos problemas.
-contidos: coherencia intra e intertextual
-produción: expresión oral, rexistro, fluidez, prosodia.
- gramática e léxico. No caso de non rematar algunha das intervencións suspenderase a proba.
90 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE12
CE13
CE17
CE18
CE20
CE21
CE22
CE25
CE27
CE30
CE33
CT1
CT4
CT6
CT7
CT8
CT9
CT11
CT13
CT17
CT22
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para poder optar á avaliación continua será necesaria asistir a 80% das clases.

A data oficial para a proba final coincidirá co último día de clase no horario habitual.

É imprescindible, ademais, obter un mínimo de 5 sobre 10 na proba final para dar por aprobada a materia.

Tanto a avaliación única (para aqueles/as alumnos/as que non cumpriren cos requisitos estipulados para opteren á avaliación continua), como a segunda convocatoria, consistirán nunha proba de interpretación de enlace dunha entrevista ou intercambio de opinións enunciados nas linguas da combinación (inglés e galego). Nos dous casos, para aprobar a materia será necesario obter un mínimo de 5 sobre 10 na proba.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000