Guia docente 2020_21
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución idioma 2, II: Portugués-Galego
   Recomendacións

Materias que continúan o temario
Interpretación idioma 2: Portugués-Galego/V01G230V01915
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Portugués-Galego/V01G230V01945
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Portugués-Galego/V01G230V01953
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Portugués-Galego/V01G230V01937


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Tradución idioma 2, I: Portugués-Galego/V01G230V01415
 
Outros comentarios
- A copia ou o plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un 0 nesa proba. Alegar descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o estudantado da súa responsabilidade neste aspecto. - Na avaliación terase en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas, senón tamén a súa corrección lingüística. - É responsabilidade do estudantado consultar os materiais dispoñibles na plataforma FAITIC (novidades, documentos, cualificacións) e estar ao tanto dos avisos e das datas de realización das diferentes probas.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000