Guia docente 2021_22
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución idioma 2, II: Francés-Español
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou parcialmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun modo máis áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes.

DOCENCIA EN MODALIDADE NON PRESENCIAL
Mantéñense as metodoloxías, contidos, avaliación e titorías coa excepción que se realizarán coas ferramentas proporcionadas pola *Universidade de Vigo

DOCENCIA EN MODALIDADE MIXTA
A Universidade de Vigo decidiu que, nesta modalidade (na que unha parte do estudiantado permanecerá na aula mentres que a outra parte seguirá a docencia dun modo preferentemente síncrono ou *asíncrono si a ferramenta utilizada así o aconsella), o profesorado manterá as metodoloxías, a atención personalizada e os sistemas de avaliación como se indica na modalidade presencial, adaptando os grupos de estudantes e as quendas para cumprir coa normativa sanitaria que se estableza no seu momento.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000