Educational guide 2014_15
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grado en Traducción e Interpretación
 Asignaturas
  Traducción idioma 2, II: Inglés-Gallego
   Fuentes de información

1. Bibliografía indispensable.

Junto a las referencias que eventualmente se les indique a los alumnos en clase, serán indispensables las siguintes obras: 


- Álvarez, Rosario & Xove, Xosé. (2002) Gramática da lingua galega. Vigo: Galaxia. 

- Gran Diccionario Xerais da Lingua Galega (2000) Vigo: Xerais. (Ou equivalente).

- Guinovart, X. (coord.) (2008) Diccionario CLUVI inglés-galego. http://sli.uvigo.es/dicionario/

- Guinovart, X., Álvarez Lugrís & Díaz Rodríguez (2012) Dicionario moderno inglés galego. Santiago de Compostela: 2.0 Editora.

- RAG-ILG (2003) Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. 18ª ed., revisada. A Coruña: RAG-ILGA.

- Webster’s Third New International Dictionary of the English Language Unabridged. Edited by Philip Babcock Gove (1993). Colonia: Könemann. (Ou equivalente).


2. Lecturas obligatorias. (a poder ser, en el orden que se citan)

- Gentzler, Edwin (1993) Contemporary Translation Theories. Translation Studies Series. Londres/Nova York:Routledge.

- Larose, Robert (1989) Théories contemporaines dela traduction. Quebec: Presses de l’Université de Québec. Segunda edición.

- Holmes, James S. (1988) Translated! Papers on Literary Translation and Translation Studies. Amsterdam/Atlanta (GA): Editions Rodopi B.V. [Capítulos: “The Name and Nature of Translation Studies”, “Describing Literary Translations: Models and Methods”, “Translation Theory, Translation Theories,Translation Studies and the Translator”, “The Future of Translation Theory: a Handful of Theses”, “The State of Two Arts: Literary Translation and Translation Studies in the West Today”].

- Even-Zohar, Itamar (1996) “Aposición da traducción literaria dentro do polisistema literario”. Traducción galega de Gómez Clemente, Noia Campos e Sola Bravo, Viceversa. Revista galega de traducción, nº 2, 1996, pp. 57-65.

- Ferro Ruibal,Xesús (1999) “Reflexións verbo da traducción da Biblia ó galego” en Viceversa. Revista galega de traducción, nº 5, 1999, pp. 11-39.

- González-Millán, Xan (1995) “Cara a unha teoría da traducción para sistemas literarios ‘marxinais’. A situación galega”, en Viceversa. Revista galega detraducción, nº 1, 1995, pp. 63-72.

- Noia Campos, María Camino (1995) “Historia da traducción en Galicia no marco da cultura europea”, en Viceversa. Revista Galega deTraducción, n º 1, 1995, pp. 13-62.

- Millán-Varela, Carmen (1996) “A  identidade do texto traducido. Arredor do texto galego do Ulysses ”, en Caneda Cabrera & Pérez Guerra (eds.) (1996) Os estudios ingleses no contexto das novas tendencias. Vigo: Universidade de Vigo. Pp. 287-305.

- Millán-Varela, Carmen (1998) “Nacionalismo versus universalismo nos anacos galegos de Ulyses ”, en Viceversa. Revista galega de traducción, nº 4, 1998, pp. 59-76.

- Figueroa, Antón (2001) Nación, literatura, identidade. Vigo: Xerais.

- Woodsworth, Judith (1996) “Language, Translation and the Promotion of National Identity. Two Test Cases”, en Target , nº 8, vol. 2, pp. 211-238.

- Toury, Gideon (1997) “A traducción á lingua hebrea”, en Viceversa. Revista galega de traducción, nº 3, 1997, pp. 11-24.

- March, Kathleen (1995) “Compromiso e ética da traducción”, en Boletín Galego de Literatura, nº 14, 2º semestre, pp. 7-46.

- Toury, Gideon (sen data) “Enhancing Cultural Changes By Means of Fictitious Translations”, en http://spinoza.tau.ac.il/~toury/works/fict.htm

- Rabadán, Rosa (1991) Equivalencia y traducción. Problemática de la equivalencia translémica inglés-español. León: Servicio de Publicaciones de la Universidad de León.

- Fernández Polo, Francisco Javier (1998) “Traducción e Retórica Contrastiva: pasado e perspectivas de futuro da investigación no campo” en Viceversa. Revista galega de traducción, nº 4, 1998, pp. 41-57.

- Samuelsson-Brown,Geoffrey (1998) A Practical Guide for Translators. Clevendon: Multilingual Matters.

- Chriss, Roger (2000) “Translationas a Profession”. Xlation.com. Artigo en liña dispoñible na páxina http://www.xlation.com/essays/tran01.php.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000