Guia docente 2015_16
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución entre lingua A1 e lingua A2
   Bibliografía. Fontes de información

A continuación, ao remate da referencia, en negriña, no caso da avaliación única, indícanse as lecturas que se consideran obrigatorias e, xa que logo, obxecto de exame.

ACT. 2006. La importancia del español y su traducción multilingüe en la empresa. Madrid: AENOR. [lectura obrigatoria]

AENOR. 2006. UNE-EN 15038: 2006. Servicios de traducción. Requisitos para la prestación del servicio. MADRID: AENOR. [lectura obrigatoria]

Buján, P. e outros. 2011. "RE-)WRITING THE MARGIN. TRANSLATION AND GENDER IN GALICIAN LITERATURE", en MonTI, Alacante: Universidade de Alacante. [Dispoñible en rede en galego e inglés: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/21610/3/MonTI_3_06_trans_ING.pdf]. [lectura obrigatoria]

Castellón Alcalá, H. 2000. Los textos administrativos. Madrid: Arco Libros S.L.

Cortizas, A. 2001. Chirlosmirlos. Enciclopedia dos xogos populares. Vigo: Xerais.

Dosil, B. e X. Riveiro. 2004. Dicionario de Ortografía da lingua galega. A Coruña: Galinova Editorial.

Even-Zohar, I. 1996. "A posición da tradución literaria dentro do polisistema literario", en Viceversa 2: 57-65. Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo. [lectura obrigatoria]

Feixó Cid, X. 2003. Dicionario galego dos nomes. Vigo: Xerais.

Fernández Rodríguez, A. 1995. "O papel da tradución no sistema lingüístico e literario nacional: o ámbito galego", en Grial 128: 541-554. Vigo: Editorial Galaxia. [lectura obrigatoria]

Galanes Santos, I. 2002. "O galego como lingua de especialidade".En Actas dos IV Encontros para a Normalización Lingüística, pp. 221-237. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. [lectura obrigatoria]

Galanes Santos, I., A. Gómez Méixome, A. González Montañés e M. Souto González. 2003. A lingua dos documentos xurídicos. Santiago de Compostela: Consello da Avogacía Galega.

García Ares, M. et alii. 2004. Manual básico de documentación administrativa. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

García Cancela, X. 1995. “A traducción xurídico-administrativa en Galicia”, en Actas do 1o Simposio Galego de Traducción, anexo Viceversa, pp. 99-107. Vigo: Universidade de Vigo.

Gómez Guinovart, J. e A. M. Lorenzo Suárez. 1994. Vocabulario de informática. Vigo: SPUV.

González González, M. e A. Santamarina Fernández (coords.). 2004. Vocabulario ortográfico da lingua galega. A Coruña: RAG.

González Millán, X. 1995. "Cara a unha teoría para sistemas literarios 'marxinais'. A situación galega", en Viceversa 1: 63-73. Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo. [lectura obrigatoria]

Luna, A. 2008. "De nós cara a outras linguas", en Praza das letras, pp. 20-21. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. [lectura obrigatoria]

Martínez de Sousa, J. 2001. Diccionario de edición, tipografía y artes gráficas. Gijón: Trea.

Martínez de Sousa, J. 2001. Diccionario de usos y dudas del español actual. Gijón: Trea.

Martínez de Sousa, J. 2003. Libro de estilo Vocento. Gijón: Trea.

Martínez de Sousa, J. 2004. Diccionario de bibliología y ciencias afines. Gijón: Trea.

Martínez de Sousa, J. 2004. Ortografía y ortotipografía del español actual. Gijón: Trea. Martínez de Sousa, J. 2006. La palabra y su escrita. Gijón: Trea.

Martínez de Sousa, J. 2007. Diccionario de uso de las mayúsculas y minúsculas. Gijón: Trea.

Martínez de Sousa, J. 2007. Manual de estilo de la lengua española (MELE 3). Gijón: Trea.

Niño Ricoi, H. 2001. Guía de árbores de Galicia. Baía Edicións.

Noia Campos, M. C. 1995. "Historia da tradución en Galicia no marco da cultura europea", en Viceversa 1: 13-62. Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo. [lectura obrigatoria]

RAE. 1994. Diccionario de la lengua española. Madrid: Editorial Espasa Calpe.

Real Academia Galega – Instituto da Lingua Galega. 2004. Diccionario Castelán-Galego. Santiago de Compostela: RAG.      

Real Academia Galega – Instituto da Lingua Galega. 2004. Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. Santiago de Compostela: RAG/ILG.  

Seco, M. 1998. Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe.

Senz Bueno, S. 2001. Normas de presentación de originales para la edición. Originales de autoría y originales de traducción. Gijón: Trea. [lectura obrigatoria]

Souto García, M. B. 2002. Vocabulario das artes gráficas. Obradoiro de encadernación.Vigo: SPUV.

Valado, L. 2008. "Quen traduce en Galicia?", en Praza das letras, pp. 10-13. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. [lectura obrigatoria]

Valado, L. (no prelo). Xestión de proxectos de tradución editorial. Fase 1: Do texto orixinal ao texto meta sen editar. Fase 2: Do texto meta editado á produción do texto meta definitivo. [facilitarase o guión durante a proxección en aula]. [lectura obrigatoria]

Valado, L. (2012). "Lingua da edición en Galicia". En Tradución na edición de libro de texto. Proposta de protocolo de actuación do castelán ao galego na procura de calidade. Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo. [lectura obrigatoria]

VV.AA. 2003. Atlas xeográfico Cumio de Galicia e do Mundo. Vigo: Edicións do Cumio.

VV.AA. 2004. Dicionario Xerais da Lingua Galega. Vigo: Xerais.

VV.AA. 2004. Gran dicionario Cumio da Lingua Galega.Vigo: Edicións do Cumio.

VV.AA. 2004. Termos esenciais de botánica. Santiago de Compostela: USC.

VV.AA.2005. Gran Dicionario Século 21 da Lingua Galega. Vigo: Galaxia.

VV.AA.2006. Criterios para o uso da lingua. A Coruña: Servizo de Normalización Lingüística da Universidade da Coruña.

VV.AA. 2004. Dicionario Galaxia de Usos e dificultades da lingua Galega. Vigo: Galaxia.

Nota: Durante o curso, poderase facilitar máis bibliografía que ampliará os contidos das sesións de teoría ou contextualización (sesións maxistrais). Estas referencias, xa que logo, serán obxecto de avaliación para a modalidade continua. Poranse á disposición de todo o alumnado, baixo a etiqueta "lecturas de sesións maxistrais", xerarquizadas segundo a data da sesión correspondente, a través de tres vías:

1 mediante envío a través do correo electrónico; 

2 en Facebook Vigotranslationemploymentforum Forotraduciónemprego

3 no Servizo de reprografía da Facultade.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000