Guia docente 2015_16
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución idioma 2, I: Alemán-Español
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Traballos de aula 6 5.5 11.5
 
Prácticas en aulas de informática 6 12 18
Prácticas autónomas a través de TIC 5 10 15
Actividades introdutorias 1.5 0 1.5
Presentacións/exposicións 3 3 6
Traballos tutelados 4.5 29.5 34
Resolución de problemas e/ou exercicios 10.5 27.5 38
Eventos docentes e/ou divulgativos 2 0 2
Titoría en grupo 1.5 0 1.5
 
Sesión maxistral 5 10 15
 
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. 3 4.5 7.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000