Guia docente 2020_21
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución idioma 2, I: Inglés-Español
   Recomendacións

Materias que continúan o temario
Tradución idioma 2, II: Inglés-Español/V01G230V01507
Tradución idioma 2, III: Inglés-Español/V01G230V01610

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Idioma 2, IV: Inglés/V01G230V01405

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma 2, III: Inglés/V01G230V01305
 
Outros comentarios
Para poder cursar con aproveitamento esta materia é recomendable ter aprobado Idioma II,3 Inglés. Para cursar as materias de Tradución Idioma 2 (1, 2 e 3) ingles-español, o alumnado deberá: - dominar as normas cultas das dúas linguas de traballo e demostrar corrección na expresión oral e escrita; - saber facer lectura comprensiva de textos na LO (sentidos literais e figurados, intencionalidades ocultas, manipulación ideolóxica, ironia, etc.); - ter coñecementos de ofimática, comunicación electrónica e internet (procesador de textos, correo electrónico, navegadores, dicionarios e enciclopedias electrónicos, correctores ortográficos, etc.); - saber facer un uso eficiente dos fondos das bibliotecas, para o que se recomenda a asistencia aos cursos de formación que se ofrecen tanto na Biblioteca Xeral como na biblioteca da propia Facultade. *NON SE RECOMENDA QUE SE MATRICULE NA MATERIA O ALUMNADO DE INTERCAMBIO QUE NON SUPERE A PROBA DE NIVEL INICIAL
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000