Educational guide 2020_21
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Subjects
  Language 2, IV: Portuguese
Subject Guide
IDENTIFYING DATA 2020_21
Subject Idioma 2, IV: Portugués Code V01G230V01408
Study programme
Grao en Tradución e Interpretación
Descriptors Total Cr. Type Year Quadmester
6 Mandatory 2 2c
Teaching language
Outros
Prerequisites
Department Filoloxía galega e latina
Coordinator
da Silva Bernardo, André
E-mail andre.silva.bernardo@uvigo.es
Lecturers
da Silva Bernardo, André
Web http://faitic.uvigo.es
General description Nesta materia trátase de adquirir coñecementos intermedios de Lingua Portuguesa, chegando ao nível C1 do Marco Común Europeo de Referencia das Linguas, xunto con coñecementos sobre as culturas de expresión portuguesa no mundo.
Aviso importante para estudantes Erasmus: O ensino de Língua Portuguesa na UVigo está dirixido a persoas que teñen o Galego e/ou o Castelán como linguas maternas, de maneira que a progresión é rápida. Non se recomenda a inscrición a estudantes Erasmus que non teñanjá un nivel B2 nestas linguas e, como mínimo, un nivel B2 alto em Lingua Portuguesa.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000