Educational guide 2015_16
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Subjects
  Language 2, IV: French
Subject Guide
IDENTIFYING DATA 2015_16
Subject Idioma 2, IV: Francés Code V01G230V01406
Study programme
Grao en Tradución e Interpretación
Descriptors Total Cr. Type Year Quadmester
6 Mandatory 2 2c
Teaching language
Francés
Prerequisites
Department Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Coordinator
Alonso Rodríguez, Inés
E-mail ialonso@uvigo.es
Lecturers
Alonso Rodríguez, Inés
Web http://faitic.uvigo.es/
General description Nesta materia, trátase de atinxir un nivel de mestría na lingua francesa, polo que se praticará con exercicios de reformulación na escrita e na fala: resumir, síntese de documentos escritos e orais, introducción á intratradución ou paráfrase. O obxectivo é que o alumno aprenda a interrelacionar forma e sentido e capte os detalles e os matices do texto orixinal. Concedarase importancia á lingua na súa variedade: acentos rexionais ou da francofonía así coma as súas especifidades léxicas.
Praticarase con documentos variados, tipos de discurso, de fontes, rexistro e opinión para que o alumno teña una visión máis ampla e poida confrontá-la coa súa, apropiándose de paso os diferentes medios de expresión e ter unha reflexión sobre a sociedade de hoxe.O alumno deberá atinxir un nivel C1 consolidado
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000