Guia docente 2015_16
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución idioma 1, I: Inglés-Español
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas e/ou exercicios A asistencia e participación activa en clase medirase polo traballo realizado nas actividades de resolución de problemas e/ou exercicios. 5 CE3
CE4
CE22
CT4
CT22
Traballos de aula A asistencia e participación activa en clase medirase polo labor realizado nos traballos de aula. 5 CE3
CE4
CE22
CT4
CT22
Probas de resposta longa, de desenvolvemento 1) Teoría, na que se examinará ao alumno, tanto dos contidos explicados nas clases maxistrais, como dos contidos das lecturas obrigatórias e
2) práctica, que consistirá na tradución dun texto con axuda de dicionarios en formato papel.
DATAS: Proba de teoría (30%): última semana de clase.
Proba práctica (30%): primeira semana de decembro.
60 CE3
CE4
CE8
CE17
CE22
CT4
CT22
Traballos e proxectos Realizarase unha entrega obrigatoria que consistirá nun encargo de tradución e comentario traductolóxico dun texto instructivo.
DATA: semana do 9 ao 15 de novembro
30 CE2
CE3
CE4
CE8
CE17
CE22
CE27
CT4
CT6
CT14
CT17
CT22
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS

Esta materia é presencial e a súa avaliación continua. No entanto, se algún alumno, por motivos xustificados, non pode asistir a clase, deberá presentar nas dúas semanas seguintes ao día no que se matricule un xustificante especificando este particular. Para ser avaliado na primeira edición de actas deberá entregar os traballos que se soliciten (avaliables ou non) e presentarse tanto á proba teórica como á práctica. 

Os alumnos que non alcancen a nota mínima presentaranse en xullo ás partes non superadas. As partes aprobadas só gardaranse ata a edición de xullo.

CONVOCATORIA DE XULLO

Exame final  na data marcada polo centro que abarcará todos os contidos da materia, tanto teóricos como prácticos (para que faga media, en cada parte (teórica e práctica) haberá que obter un mínimo de 2,5 sobre 5). O exame realizarase na lingua termo da combinación da materia.

Con respecto á avaliación de traballos e proxectos, se se detecta que estes (ou algunha dos seus partes) son plaxios, a cualificación dos mesmos será 0.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000