Educational guide 2014_15
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Subjects
  Language 2, III: French
   Methodologies
Methodologies   ::  Teaching methodology guide
  Description
Introductory activities
Revisar e asentar os coñecementos do curso anterior de forma teórica e práctica, recoñecer as posibles dificultades de seguimento e corrixir as formulacións erróneas.
Troubleshooting and / or exercises Formulación, análise e resolución de exercicios prácticos relacionados cos contidos gramaticais e léxicos e as destrezas comunicativas
Classroom work Práctica das catro destrezas comunicativas (listening, reading, writing, speaking) e da aplicación dos contidos linguísticos (use of English).
Tutored works Elaboración de traballos escritos a partir da orientación da aula: tipo informe, resumo dun libro e dunha charla, etc.
Presentations / exhibitions Presentacións orais individuais ou en grupo baseadas en traballo autónomo dos alumnos
Autonomous troubleshooting and / or exercises Análise e resolución de exercicios prácticos relacionados cos contidos gramaticais e léxicos e as destrezas comunicativas de forma autónoma
Group tutoring Explicacións dos elementos dos contidos que precisen aclaración de dúbidas que ao respecto presenten os alumnos
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000