Educational guide 2014_15
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Subjects
  Language 2, III: French
   Learning aims
Learning outcomes Typology Competences
(*)desenrrolar o sentido da conciencia lingüistica das variantes dos idiomas coma un sistema lingüistico-cultural, dos seus mecanismos gramaticais e formas de expresión
know
Know be
A1
A2
A4
A12
A22
A25
B1
B2
B9
B10
B16
(*)fomentar a capacidade de desenvolvemento da lingua e a aplicación prática dos coñecementos gramaticais, léxicos, e culturais o análise creación e revisión de tudo tipo de textos
know
Know How
Know be
A4
A10
A11
A12
A18
A22
A24
A30
A32
B3
B5
B6
B10
B14
B22
(*)Desenvolver as destrezas de comprensión oral e escrita e de expresión escrita e oral
know
A1
A4
B2
B10
B15
B17
B22
B23
(*)Fomentar a aplicación practica dos coñecementos gramaticais e léxicos á comprensión e expresión escrita
know
Know How
A2
A4
A18
B2
B17
B18
B22
B23
(*)Promover a autonomía do alumnado para analizar e sintetizar todo tipo de textos, escritos e orais
know
Know How
Know be
A4
A11
A12
A17
A18
A22
A24
A27
B6
B7
B9
B15
B18
B23
(*)Ampliar o repertorio léxico e textual en inglés
know
Know How
Know be
A1
A24
A25
A32
B2
B6
B15
B23
(*)Sentar as bases e desenrolar a comprensión dos aspectos fundamentais socioculturais do ámbito lingüístico -cultural correspondente
know
Know be
A2
A4
A25
A27
A30
A32
B6
B7
B8
B9
B10
B14
B16
B17
(*)Capacitar aos alumnos para sintetizar e extraer a información principal e secundaria dunha amplia variedade de textos orales e escritos en inglés
know
Know How
Know be
A1
A2
A18
A27
B2
B6
B9
B16
B17
B22
(*)Ser capaz de desenrolar razonamentos críticos
Know How
Know be
A17
A22
A27
B7
B8
B9
B11
B12
B19
B20
(*)Estimular a autonomía dos alumnos na selección de ferramentas bibliográficas en inglés básicas para á localización de información, consultas e resolución de problemas
know
Know How
Know be
A1
A4
A10
A17
A18
A24
A27
B2
B6
B7
B8
B15
B18
B19
B22
B23
(*)Develop the *nocions *gramaticais basic and expand these knowledges to *estructuras but complex
know
Know How
A4
A18
A27
B3
B6
B18
(*)Seat the bases of the repertoire *léxico basic and broaden the repertoire to *ambitos *terminolóxicos but specific
know
Know be
A4
A24
B2
B3
B6
B23
(*)Seat the bases and develop the understanding of fundamental aspects *socioculturais of the field *lingüístico-cultural correspondent
know
Know be
A2
A4
A12
A25
B6
B10
B17
(*)Develop the critical capacity to compare aspects *socio-culturais of the @propio *ambito cultural with the of the another *lingüa
know
Know How
A2
A25
A30
B2
B6
B10
(*)Purchase the capacity of *discriminar between norm and use stop each *situacion communicative
know
A4
A12
A25
A33
B6
B10
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000