Guia docente 2020_21
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Lingua A1, II: Introdución ás linguas de especialización: Español
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado Este tres traballos son de elaboración persoal e están vinculados ao obxectivo dos proxectos que se exporán ao alumnado. Valorarase todo o relativo ao texto, desde a corrección *idiomática até a presentación, pasando pola argumentación e o dominio terminolóxico. 50 CB3
CB4
CB5
CE3
CE4
CE5
CE18
CE33
CT1
CT22
Aprendizaxe baseado en proxectos No tres proxectos, cuxo obxectivo son os traballos tutelados, valorarase a capacidade de traballo en equipo, o esforzo, a constancia, a resolución de problemas lingüísticos e de edición e presentación de textos 50 CB3
CB4
CE3
CE4
CE10
CE18
CE27
CE32
CE33
CT4
CT7
CT22
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
<*p><*b>Avaliación continúa<*p>Os alumnos que non superen a materia ao final do cuadrimestre poderán presentarse&*nbsp;á&*nbsp;convocatoria oficial de xullo&*nbsp;e ás sucesivas convocatorias, nas que non se gardarán as cualificacións obtidas a través das probas, actividades&*nbsp;e traballos realizados ao longo do curso.<*p>A avaliación de xullo será un exame (exame tipo test sobre todos os contidos teóricos da materia e da súa bibliografía). Da mesma maneira serán avaliados todos aqueles que non superen a materia na convocatoria de xaneiro. <*p>Os estudantes Erasmus poderán realizar as probas coa&*nbsp;axuda dun dicionario.<*p>Tanto nas probas como&*nbsp;no&*nbsp;resto dos exercicios propostos ao longo do curso penalizaranse os erros *ortográficos, os erros na expresión, as incoherencias *sintácticas, etc. con 0,25 puntos por cada falta.<*p>A copia ou plaxio suporá a non cualificación dos traballos, exames ou de calquera outra forma de avaliación e, por tanto, a non superación do curso na convocatoria de xaneiro.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000