Educational guide 2014_15
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Subjects
  Language A1, II: Introduction to specialisation languages: Galician
Subject Guide
IDENTIFYING DATA 2014_15
Subject Lingua A1, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego Code V01G230V01301
Study programme
Grao en Tradución e Interpretación
Descriptors Total Cr. Type Year Quadmester
6 Mandatory 2 1c
Teaching language
Prerequisites
Department Filoloxía galega e latina
Coordinator
Gómez Clemente, Xosé María
E-mail xgomez@uvigo.es
Lecturers
Gómez Clemente, Xosé María
Taboada Lorenzo, Verónica
Web
General description Ademais de constituír un reforzo dos aspectos de corrección lingüística, a materia posúe un eminente carácter práctico e busca iniciar o alumnado no coñecemento das linguas de especialidade do galego. Ademais, esta materia achegará ao alumnado a outras disciplinas como a semántica, a lexicografía que serán de moita utilidade no desenvolvemento práctico das habilidades discursivas no ámbito oral e escrito. Finalmente, ao longo do cuadrimestre reforzaranse os coñecementos relativos á tipoloxía textual académica e científica (con especial atención no artigo de investigación). Pártese dun nivel de competencia lingüística C2 do Marco europeo de referencia para a aprendizaxe de linguas.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000