Guia docente 2015_16
Facultad de Filología y Traducción
Grado en Traducción e Interpretación
 Asignaturas
  Antropología: Antropología de las prácticas de traducción e interpretación
   Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje Competencias
Crear un espírito crítico e autocrítico. Mediante unha formación dirixida, e mediante a súa propia función como observador participante, o alumnado aprenderá a recoñecer a diversidade das modalidades, a identificar prácticas cotiás de TI, coñecer prácticas diferentes das convencionais e comprender o funcionamento das cadeas de actores mediadores nas prácticas de TI. CB1
CB2
CB3
CB4
CE10
CE17
CE24
CT9
CT14
Saber cales son os criterios que definen unha actuación pertinente, relevante e oportuna dentro da situación profesional, como afastarse deles e que consecuencias terá esa decisión. Nesta materia, o alumnado iníciase por primeira vez aos aspectos xerais da tradución. Entre as subcompetencias derivadas desta, figuran as que lle permiten iniciarse á análise e ao estudo dos textos para a súa tradución, como son comezar a aplicar nocións teóricas á práctica da TI, adquirir ferramentas de análise textual crítica, aprender a evitar os principais erros ou iniciarse ao emprego de fontes documentais. CB1
CB2
CB3
CB4
CE1
CE2
CE3
CE4
CE12
CE21
CE22
CE27
CT1
CT7
CT8
CT9
Dominar os mundos textuais e non-textuais das culturas coas que se traballa, as distintas convencións sociais e, sobre todo, o rol do tradutor entre elas. Para acadar esta competencia nas clases da materia, cómprelle ao alumnado: -Recoñecer o ser humano como principal axente e obxecto do estudo da TI. -Concibir tanto a tradución como a interpretación como dinámicas propias do intercambio simbólico e económico entre calquera sistema, ao tempo que adquire nocións históricas e sociais do oficio da TI. CB1
CB2
CB3
CB4
CE1
CE2
CE3
CE4
CE12
CE17
CE24
CT4
CT9
Aprender a traballar en equipos de carácter transdisciplinar. A persoa profesional da tradución e da interpretación é un ser social cuxo oficio consiste precisamente en garantir que un ben (xeralmente un texto) circule eficazmente entre sistemas diferentes ou entre equipos diferentes con demandas específicas. Para isto é preciso desenvolver a capacidade de traballar en equipo, tanto entre tradutores e intérpretes como entre profesionais e axentes con funcións diferentes dentro dun proceso de produción ou de mediación. CB2
CB3
CB4
CB5
CE10
CE12
CE17
CE21
CE24
CE27
CT6
CT7
CT8
CT9
CT14
CT19
Aumentar el grado de confianza del alumnado en sus propias capacidades: autoconcepto de la persona traductora profesional. Esta competencia le permitirá al alumnado: - Adquirir conciencia como agente de la TI. - Predisponerlo a identificar mercados y oportunidades para la actividad profesional. - Comprender el funcionamiento y el valor de todo tipo de normas. CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE24
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000