Guia docente 2021_22
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán
   Recomendacións

Materias que continúan o temario
Idioma 2, III: Alemán/V01G230V01307


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán/V01G230V01107
 
Outros comentarios
Recoméndase que os estudantes Erasmus, para poder cursar a materia, teñan suficientes coñecementos de español; sen eles resulta complicado superar a materia. Recoméndase ter coñecementos informáticos; Internet e manexo de catálogos de bibliotecas universitarias. Recoméndase ter tamén en conta os seguintes aspectos: 1. A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo do curso ou no exame final suporá un cero nesa proba. 2. É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma MOOVI e de estar ao tanto das datas nas que teñen lugar as distintas probas de avaliación. 3. Ademais dos contidos e pertinencia dos exercicios e exame escrito, valorarase a corrección lingüística dos mesmos.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000