Guia docente 2017_18
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés
   Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias
Repasar as bases teóricas e prácticas para afianzar o coñecemento das normas da lingua francesa e o seu correcto uso e dominio para acadar precisión e fluidez tanto na escrita coma na expresión oral. CB1
CB5
CE18
CT6
CT22
Fomentar a capacidade de expresión e comprensión da lingua francesa a través do traballo en equipo. CB2
CE10
CE30
CT11
CT12
CT22
Acrecentar as actividades de comprensión e expresión oral tanto para a información específica como para a información xeral. CB4
CE4
CE18
CE30
CT15
CT23
Serse capaz de habilitar autónoma e eficazmente, do modo máis natural e económico, o léxico e a morfosintaxe típicos das linguas especializadas (técnico-científicas) en idioma galego, o que demanda o desenvolvemento de destrezas de lectura e exploración de textos especializados redixidos en luso-brasileiro.
Mellorar e ampliar o coñecemento da cultura e civilización francófonas CB3
CE2
CE32
CT6
CT10
CT17
desenvolver o senso da conciencia lingüistica das variantes das linguas coma un sistema lingüistico- cultural dos seus mecanismos gramaticais e formas de expresión CB5
CE2
CE4
CE18
CE30
CT2
CT6
CT17
Sentar as bases e desenvolver as habilidades de comprensión e expresión oral CB3
CE4
CE30
CT2
CT6
CT17
Fomentar a capacidade de desenvolvemento da lingua e a aplicación práctica dos coñecementos gramaticais, léxicos e culturais o análise, creación e revision de textos CB2
CB4
CB5
CE4
CE18
CE27
CE30
CT2
CT4
CT6
CT9
CT17
CT23
Promover a autonomía do alumnado co fin de analizar e sintetizar todo tipo de textos escritos e orales CB2
CB5
CE2
CE4
CE8
CE18
CE30
CT2
CT4
CT6
CT10
CT22
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000