Educational guide 2015_16
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballos de aula Trabalhos individuais ou em grupos sobre temas gramaticais diversos a partir de textos de cultura lusófona. 30 CB1
CB2
CB3
CB4
CE1
CE8
CE21
CE32
CT2
CT4
CT17
CT22
CT23
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. Exercícios orais de compreensão, expressão e fonética.
Haverá uma prova oral individual. No caso do regime semipresencial, os alunos também têm de estar presentes no dia do exame. A prova oral realizar-se-á na última semana de aulas.
30 CB3
CB5
CE1
CE2
CE10
CE22
CT12
CT17
CT22
CT23
Probas de resposta curta Uma ou mais provas práticas escritas sobre conteúdos de civilização lusófona (a realizar em novembro). 20 CB1
CB2
CB4
CE4
CE32
CT2
CT4
CT12
CT17
CT22
Probas de resposta longa, de desenvolvemento Uma prova escrita sobre os conteúdos teórico-práticos vistos durante o curso. No caso do regime semipresencial, os alunos também têm de estar presentes no dia do exame. O exame realizar-se-á na última aula. 20 CB1
CB2
CB3
CE1
CE2
CE8
CE21
CE25
CT4
CT17
CT22
CT23
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

As/Os estudantes
deberán escoller no principio do curso entre dúas opcións: un sistema de
avaliación continua (cf. supra) ou un sistema de avaliación única. Recoméndase
optar polo primeiro. Dado o carácter da materia, é moi recomendábel asistir con regularidade ás aulas.

É recomendable consultar
regularmente os espazos virtuais da materia na plataforma TEMA
(http://faitic.uvigo.es).

Quen incumpra as
condicións esixidas para a avaliación continua ou quen opte de forma directa
pola avaliación única será avaliada/o ao final do primeiro período ou, para
quen non supere a primeira convocatoria, na segunda edición das actas (convocatoria
de xullo), da seguinte forma:

1. Cunha proba
escrita teórico-práctica (contando 75% da nota final –teoría: 25%; práctica:
50%–);

e

2. Cunha proba de
expresión oral (contando 25% da nota final), que será gravada. A convocatoria
das probas de expresión oral deberá acordarse co profesorado coa antelación
necesaria, sendo responsabilidade do alumnado contactar co 
profesorado.
A non presentación á proba de expresión oral
suporá a obtención dunha cualificación de 0 (cero) puntos na mesma.

En todo caso, recoméndase a asistencia ás aulas e ás
titorías e consultar regularmente os espazos virtuais da materia na plataforma
TEMA (http://faitic.uvigo.es), mesmo que non se siga o sistema de avaliación
continua.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000