Guia docente 2017_18
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Actividades introdutorias 2 0 2
 
Lección maxistral 40 37 77
Traballos de aula 22 40 62
 
Eventos docentes y/o divulgativos 5 5 10
 
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. 1 10 11
Probas de resposta longa, de desenvolvemento 2 8 10
Traballos e proxectos 0 30 30
Outras 0 23 23
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000