Educational guide 2015_16
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Actividades introdutorias 30 62 92
 
Sesión maxistral 15 10 25
Traballos de aula 12 7 19
 
Eventos docentes e/ou divulgativos 10 5 15
 
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. 1 10 11
Probas de resposta curta 2 6 8
Probas de resposta longa, de desenvolvemento 2 0 2
Traballos e proxectos 0 30 30
Outras 0 23 23
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000