Educational guide 2015_16
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Subjects
  Modern language: Language 2, I: Portuguese
   Competencies
Code Description Typology
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
 • know
 • Know How
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
 • know
 • Know How
 • Know be
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
 • know
 • Know How
 • Know be
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
 • know
 • Know How
 • Know be
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
 • know
 • Know How
 • Know be
CE1 Dominio de linguas estranxeiras
 • know
 • Know How
 • Know be
CE2 Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras
 • know
 • Know How
 • Know be
CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
 • know
 • Know How
 • Know be
CE8 Destreza para a procura de información/documentación
 • know
 • Know How
 • Know be
CE10 Capacidade de traballo en equipo
  CE21 Rigor e seriedade no traballo
  • know
  • Know How
  • Know be
  CE22 Destrezas de tradución
  • know
  • Know How
  • Know be
  CE25 Coñecementos de cultura xeral e civilización
  • know
  • Know How
  • Know be
  CE28 Posuír unha gran competencia sociolingüística
   CE32 Saber recoñecer a diversidade e multiculturalidade
   • know
   • Know How
   • Know be
   CT2 Coñecemento dunha segunda e unha terceira lingua estranxeira
   • know
   • Know How
   • Know be
   CT4 Resolución de problemas
   • know
   • Know How
   CT12 Traballo en equipo
   • know
   • Know How
   • Know be
   CT17 Comprensión doutras culturas e costumes
   • know
   • Know How
   • Know be
   CT22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
   • know
   • Know How
   • Know be
   CT23 Capacidade de traballo individual
   • know
   • Know How
   • Know be
   Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000