Educational guide 2015_16
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Subjects
  Language: language A1, I: Written and oral expression: Galician
Subject Guide
IDENTIFYING DATA 2015_16
Subject Lingua: Lingua A1, I: Expresión escrita e oral: Galego Code V01G230V01101
Study programme
Grao en Tradución e Interpretación
Descriptors Total Cr. Type Year Quadmester
6 Basic education 1 1c
Teaching language
Prerequisites
Department Filoloxía galega e latina
Coordinator
Palacio Sánchez, José Antonio
E-mail xpalacio@uvigo.es
Lecturers
Palacio Sánchez, José Antonio
Web
General description Visión sistemática da normativa que rexe o uso da lingua galega, para que o alumnado chegue a te-lo dominio necesario da norma gramatical que lle permita producir textos con corrección. Nas clases presentaranse e comentaranse os diferentes aspectos da normativa actual: ortografía, morfoloxía, léxico e sintaxe e estudaranse polo miúdo os que presenten unha aplicación máis problemática. O punto de partida é o nivel C2 do Marco de referencia europeo para a aprendizaxe de linguas.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000