Guia docente 2021_22
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Linguas Estranxeiras
 Materias
  Literatura e cultura do segundo idioma estranxeiro: Alemán
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Seminario Avaliación continua da participación activa nas clases; debate e comentario das lecturas obrigatorias. 30 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG11
CG12
CE23
CE24
CE25
CE26
CE27
CE28
Exame de preguntas de desenvolvemento Exame final relativo os contidos vistos nas lecturas feitas polo alumnado pola sua conta e logo analizadas e debatidas na aula coa profesora. 70 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG11
CG12
CE23
CE24
CE25
CE26
CE27
CE28
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS:

A avaliación e cualificación do traballo do alumnado se levará a cabo cun procedemento de avaliación continua con exame final, de acordo coas porcentaxes descritas máis arriba. A avaliación continua comprende a participación activa nas clases, a lectura obrigatoria dos libros indicados no programa e o seu comentario nas clases para demostrar a súa lectura razoada. Ademais, nas datas oficiais marcadas no calendario publicado polo Decanato da FFT, haberá un exame final escrito da materia. O contido do devandito exame terá que ver coas lecturas feitas na aula. O exame acadará un valor do 70% da nota final.

Os/As estudantes que suspendan na avaliación continua deberán examinarse de toda a materia na segunda edición de actas indicada máis abaixo.

O alumnado que non se acolla ao sistema de avaliación continua e escolla a avaliación única deberá realizar tanto o exame escrito final sobre os contidos da materia , como tamén un traballo escrito adicional; o tema do traballo será acordado coa profesora responsable da materia. A data do exame escrito será a publicada no calendario oficial de exames do Decanato da FFT. A data límite de entrega do traballo escrito coincidirá tamén con esa data. A nota da materia resultará da nota media entre a cualificación obtida polo traballo escrito e a cualificación no exame, sendo preciso acadar un 5 como nota media entre ambas.

SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (XULLO):
Exame escrito dos contidos do curso polo 100% da cualificación. O exame terá lugar na data establecida no calendario oficial de exames publicado polo Decanato da FFT.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000