Educational guide 2015_16
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Linguas Estranxeiras
 Subjects
  Second foreign language V: French
Subject Guide
IDENTIFYING DATA 2015_16
Subject Segundo idioma estranxeiro V: Francés Code V01G180V01604
Study programme
Grao en Linguas Estranxeiras
Descriptors Total Cr. Type Year Quadmester
6 Mandatory 3 2c
Teaching language
Prerequisites
Department Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Coordinator
Salceda Rodríguez, Hermes
Costa da Silva , Maria Manuela
E-mail mariesilva@uvigo.es
hermes.salceda@uvigo.es
Lecturers
Costa da Silva , Maria Manuela
Jacques , Sylvia
Salceda Rodríguez, Hermes
Web http://faitic.uvigo.es
General description O alumnado repasará e exercitará as destrezas gramaticais e as competencias lingüísticas e de comprensión adquiridas previamente (Francés I, II, III, IV).
A finalidade desta materia é que o alumnado consiga unha verdadeira performancia que lle permita profundizar e interrelacionar sintaxe e semántica: forma e sentido propio e figurado.
Por iso é absolutamente necesario que posúa un perfecto coñecemento normativo do francés estándar falado e escrito. Só a partir del, poderá logo captar teórica e practicamente os matices e as suxestións pragmáticas, estiilísticas, retóricas, culturais, etc. do texto nas súas múltiples manifestacións pragmático-discursivas.
O recurso á análise, comentarios pragmátiico-discursivos, paráfrases e resumos de moi diversos textos da actualidade cultural, política e económica francófona, etc. permitirá alcanzar os devanditos obxetivos.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000