Guia docente 2012_13
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Linguas Estranxeiras
 Materias
  Terceiro idioma estranxeiro I: Alemán
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Actividades introdutorias 3 0 3
 
Sesión maxistral 16 0 16
Traballos de aula 16 18 34
Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma 6 16 22
Presentacións/exposicións 8 8 16
Titoría en grupo 4 0 4
 
Traballos tutelados 20 88 108
 
Probas de resposta curta 2 20 22
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000