Educational guide 2015_16
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Linguas Estranxeiras
 Subjects
  Second foreign language IV: German
Subject Guide
IDENTIFYING DATA 2015_16
Subject Segundo idioma estranxeiro IV: Alemán Code V01G180V01405
Study programme
Grao en Linguas Estranxeiras
Descriptors Total Cr. Type Year Quadmester
6 Mandatory 2 2c
Teaching language
Alemán
Castelán
Prerequisites
Department Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Coordinator
Corvo Sánchez, María José
E-mail mcorvo@uvigo.es
Lecturers
Cortes Gabaudan, Helena
Corvo Sánchez, María José
Web http://faitic.uvigo.es
General description É unha materia de seis créditos que se imparte no segundo cuadrimestre do segundo curso do grao e que está concibida como unha continuación da materia Segundo Idioma Estranxeiro III, impartida no primeiro cuadrimestre, como un curso orientado cara á consolidación do coñecemento do alemán e a súa cultura. Presupón un coñecemento básico tanto lingüístico como cultural e persegue a consecución dun nivel básico-medio de coñecemento da lingua alemá básica. Xa que logo, debe entenderse esta materia como un curso de consolidación dunha boa base para seguir profundizando máis adiante nos coñecementos do alemán, na súa gramática e o seu léxico, así como noutros aspectos culturais xerais igualmente necesarios para unha aprendizaxe oral e práctica da lingua cotiá alemá.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000